Human Capital Agenda Regio Zwolle – Ontwikkelfonds Regio Zwolle (Upgrade Jezelf & Groei Vooruit)

Het doel van het Ontwikkelfonds Regio Zwolle is om werkgevers, werknemers en werkzoekenden in de Regio Zwolle financieel te ondersteunen bij her-, bij- en omscholing.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.08.2020 t/m 31.12.2023
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het Ontwikkelfonds Regio Zwolle is om werkgevers, werknemers en werkzoekenden in de Regio Zwolle financieel te ondersteunen bij her-, bij- en omscholing. Het Ontwikkelfonds Regio Zwolle is een samenwerking tussen twintig gemeenten, vier provincies, het Rijk, werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV Werkbedrijf en onderwijs.

De subsidieregeling Human Capital Agenda Regio Zwolle is gepubliceerd als hoofdstuk 29 van de Algemene Subsidieverordening Zwolle.

Ondersteuning op basis van het fonds wordt verstrekt binnen vijf routes:

  • Route 1 – Inwonersroute: inwoners, zijnde zowel werknemers als werkzoekenden, kunnen een individuele aanvraag indienen om subsidie te ontvangen voor om-, her-, of bijscholing, met als doel zich te ontwikkelen (leven lang ontwikkelen) en hun arbeidsmarktpositie te verbeteren;
  • Route 2 – Individuele werkgeversroute: individuele werkgevers en/of eigenaren van een rechtsvorm kunnen voor zichzelf en/of voor één of meer van hun werknemers een aanvraag tot om-, her-, of bijscholing indienen, met als doel zich te ontwikkelen (leven lang ontwikkelen) en hun arbeidsmarktpositie te verbeteren;
  • Route 3 – Samenwerkingsverbanden: samenwerkingsverbanden kunnen voor één of meer werknemers een aanvraag indienen tot om-, her-, of bijscholing, met als doel in gezamenlijkheid hun werknemers zich te laten ontwikkelen (leven lang ontwikkelen) en hun arbeidsmarktpositie te verbeteren;
  • Route 4 – Sectortafels: sectortafels kunnen een aanvraag indienen voor één of meerdere projecten ten aanzien van om-, her-, of bijscholing, met als doel leven lang ontwikkelen en scholing binnen de sector te bevorderen. Deze projecten zijn onderdeel van de actieagenda van de sectortafel;
  • Route 5 – experimenteerroute: samenwerkingsverbanden kunnen een aanvraag indienen voor één of meerdere project(en) ten aanzien van om-, her-, of bijscholing, met als doel leven lang ontwikkelen en scholing binnen de sector te bevorderen. Deze projecten passen niet één-op-één in de routes 1 tot en met 4 maar voldoen wel aan het subsidiedoel van deze verordening.


De subsidie bedraagt minimaal € 250 en maximaal € 5000 voor inwoners (Route 1). Subsidies in het kader van de overige routes bedragen maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 20.000 (Route 2), € 40.000 (Route 3) of € 100.000 (Route 4 en Route 5) per kalenderjaar.

Werkgevers, inclusief ZZP-ers kunnen een aanvraag indienen via Upgrade Jezelf, werknemers en werkzoekenden via Groei Vooruit.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-06-04 — Nieuwe deelverordening

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Human Capital Agenda Regio Zwolle – Ontwikkelfonds Regio Zwolle (Upgrade Jezelf & Groei Vooruit).

Human Capital Agenda Regio Zwolle – Ontwikkelfonds Regio Zwolle (Upgrade Jezelf & Groei Vooruit)

+