Human Capital Agenda Regio Zwolle – Ontwikkelfonds Regio Zwolle (Upgrade Jezelf & Groei Vooruit)

Het doel van het Ontwikkelfonds Regio Zwolle (OF-RZ) is om werkgevers en werkzoekenden in de Regio Zwolle financieel te ondersteunen bij her-, bij- en omscholing.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.08.2020 t/m 31.12.2023
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
  • 319 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het Ontwikkelfonds Regio Zwolle (OF-RZ) is om werkgevers en werkzoekenden in de Regio Zwolle financieel te ondersteunen bij her-, bij- en omscholing. Het Ontwikkelfonds Regio Zwolle is een samenwerking tussen twintig gemeenten, vier provincies, het Rijk, werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV Werkbedrijf en onderwijs.

De subsidieregeling Human Capital Agenda Regio Zwolle is gepubliceerd als hoofdstuk 29 van de Algemene Subsidieverordening Zwolle.

Ondersteuning op basis van het fonds wordt verstrekt binnen drie routes: Route 1 (samenwerkingsverbanden), Route 2 (individuele werkgevers) en Route 3 (werknemers of werkzoekenden).

Aanvragen in het kader van Route 1 kunnen worden ingediend door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, fysiek gevestigd in de regio Zwolle die als penvoerder optreedt voor een samenwerkingsverband tussen twee of meer partijen, bestaande uit:

  • twee of meer bedrijven, maatschappelijke organisaties of uitvoeringsorganisaties; of
  • één of meer bedrijven met één of meer uitkeringsinstanties, brancheorganisaties of fondsen van werkgevers en werknemers; of
  • één of meer bedrijven met één of meer scholen of erkende opleidingsinstituten.


Aanvragen voor Route 2 kunnen worden ingediend door bedrijven, ondernemingen of instellingen, met een geldige KvK inschrijving, fysiek gevestigd in de regio Zwolle. Voor Route 3 komen werknemers, werkenden of werkzoekenden woonachtig in de regio Zwolle in aanmerking.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 100.000 per aanvraag voor Route 1. In het kader van Route 2 (individuele bedrijven, ondernemingen en instellingen) kan voor minimaal € 250 en voor maximaal € 2500 per medewerker subsidie worden verstrekt. Werknemers, werkenden en werkzoekenden (Route 3) komen in aanmerking voor minimaal € 500 en maximaal € 5000 subsidie.

Aanvragen in het kader van Route 1 en Route 2 kunnen worden ingediend via de website van Upgrade Jezelf. Aanvragen in het kader van Route 3 kunnen worden ingediend via de website Groei Vooruit.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-03-08 — Nieuw opgenomen

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Human Capital Agenda Regio Zwolle – Ontwikkelfonds Regio Zwolle (Upgrade Jezelf & Groei Vooruit).

Human Capital Agenda Regio Zwolle – Ontwikkelfonds Regio Zwolle (Upgrade Jezelf & Groei Vooruit)

+