Subsidieregeling laagdrempelige culturele activiteiten

Het doel van de Subsidieregeling laagdrempelige culturele activiteiten (LCAFR) is het versterken van het laagdrempelig culturele aanbod om daarmee een zo groot mogelijk deel van de bevolking van Friesland en haar bezoekers de kans te geven om actief en passief deel te nemen aan culturele activiteiten.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 14.02.2015 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 4000 (meetings, culturele activiteiten en studiedagen: € 4000, overige onderdelen: € 0). Voor 2021: € 5000 (meetings, culturele activiteiten en studiedagen: € 5000, overige onderdelen: € 0).
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling laagdrempelige culturele activiteiten (LCAFR) is het laagdrempelig culturele aanbod te versterken om daarmee een zo groot mogelijk deel van de bevolking van Friesland en haar bezoekers de kans te geven om actief en passief deel te nemen aan culturele activiteiten.

De Subsidieregeling laagdrempelige culturele activiteiten (leechdrompelige kulturele aktiviteiten) is een onderdeel van de Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân (KMFFR).

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 • a. het organiseren van een culturele activiteit;
 • b. het samenstellen van een catalogus ten behoeve van een tentoonstelling;
 • c. het uitgeven van een auditief, digitaal of papieren boek met erfgoed als onderwerp;
 • d. begeleiding door professionele musici van de repetities en de daaruit volgende uitvoering van een voorstelling door een amateurkoor uit Friesland;
 • e. meetings, culturele activiteiten en studiedagen die worden georganiseerd tussen Friestaligen en buitenlandse minderheidstaalgroepen;
 • f. meetings, culturele activiteiten en studiedagen op het gebied van muziek, die worden georganiseerd tussen Friestaligen en buitenlandse minderheidstaalgroepen;
 • g. het stimuleren van actieve cultuurparticipatie door het creëren van cultureel aanbod.


Subsidie, met uitzondering van subsidie voor de activiteit onder g, wordt alleen beschikbaar gesteld aan rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid. Subsidie voor de activiteit onder d wordt uitsluitend verstrekt aan amateurkoren.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 90% van de totale subsidiabele kosten tot een maximum van:

 • € 1000 voor het organiseren van een culturele activiteit;
 • € 2000 voor het samenstellen van een catalogus ten behoeve van een tentoonstelling en voor het uitgeven van een auditief, digitaal of papieren boek met erfgoed als onderwerp;
 • € 1000 voor begeleiding door professionele musici van de repetities en de uitvoering van een voorstelling door een amateurkoor uit Friesland.


De hoogte van de subsidie als bedoeld onder e bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. De hoogte van de subsidie als bedoeld onder f bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. De hoogte van de subsidie als bedoeld onder g bedraagt 50% van de subsidiabele kosten.

Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagperiode met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-22 — Subsidieplafond en openstelling 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Friesland.

Provincie Friesland

Tweebaksmarkt 52
8911 KZ LEEUWARDEN
NEDERLAND

+