Subsidieregeling incidentele culturele projecten Drenthe

Het doel van de Subsidieregeling incidentele culturele projecten Drenthe (ICADR) is het stimuleren en onderhouden van een gevarieerd en levendig cultureel klimaat in Drenthe door het mede tot stand laten komen van projecten met een groot bereik.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2021 t/m 31.12.2024
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 2.320.000 (€ 580.000 per kalenderjaar, onderverdeeld in deelplafonds voor diverse geografische gebieden, zie Bijdrage)
Behandeld door Provincie Drenthe
Verstrekt door Provincie Drenthe
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling incidentele culturele projecten Drenthe (ICADR) is het stimuleren en onderhouden van een gevarieerd en levendig cultureel klimaat in Drenthe door het mede tot stand laten komen van projecten met een groot bereik.

Op de regeling is de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017 (Asv) van toepassing.

Subsidie kan worden aangevraagd door aanvragers die rechtspersoonlijkheid bezitten.

Subsidie kan worden aangevraagd voor de volgende activiteiten:

 • 1. Festivals en evenementen. Festivals en evenementen in Drenthe waarbij een of meerdere kunstdisciplines een centrale rol innemen.
 • 2. Podiumkunsten. Projecten die op incidentele basis zorgen voor een kwalitatief hoogstaand aanbod in Drenthe.
 • 3. Beeldende kunst, design en vormgeving. Incidentele projecten op het gebied van beeldende kunst, design en vormgeving door in Drenthe gevestigde makers en/of grotendeels binnen de provinciegrenzen uitgevoerd.
 • 4. Media. De realisatie van documentaires en films van in Drenthe gevestigde makers. Alleen documentaires over onderwerpen met een link met Drenthe zijn subsidiabel.
 • 5. Literatuur. Incidentele projecten die het Drentse publiek kennis laten maken met of betrekken bij literatuur. Hierbij gaat het om projecten die nog niet op een soortgelijke manier in Drenthe aangeboden worden.
 • 6. Streektaal. Incidentele publieksprojecten die het imago en/of het gebruik van het Drents verbeteren op een eigentijdse manier. Hierbij gaat het om projecten die nog niet op een soortgelijke manier in Drenthe aangeboden worden en waarbij de focus ligt op publieksverbreding.
 • 7. Internationalisering. Culturele, incidentele projecten waarin samenwerking tussen de Drentse bevolking en/of culturele instellingen en de bevolking van en/of instellingen uit de Duitse grensstreek een centraal onderdeel vormen.
 • 8. Museale projecten. Incidentele projecten door een van de vijf musea van provinciaal belang.


De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Voor projecten binnen de categorieën Media en Festivals en evenementen bedraagt de subsidie maximaal 40% van de subsidiabele kosten. Zolang er restricties vanwege COVID-19 gelden voor het tot stand laten komen van projecten, kan de subsidie verhoogd worden tot maximaal 60% van de subsidiabele kosten.

Voor aanvragers die naast de aangevraagde projectsubsidie een boekjaarsubsidie ontvangen van de provincie Drenthe, inclusief de musea van provinciaal belang, geldt een maximaal subsidiebedrag van € 25.000 per project. Voor overige aanvragers geldt een maximaal subsidiebedrag van € 45.000 per project.

Aanvragen kunnen van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2024 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2020-12-03 — Subsidieplafond 2021

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Drenthe.

Provincie Drenthe

Westerbrink 1
9405 BJ ASSEN
NEDERLAND

+