Subsidieregeling innovatiematrix Fryslân 2

Het doel van de Subsidieregeling innovatiematrix Fryslân 2 (IMFR2) is het stimuleren van de ontwikkeling van innovatieve projecten die een bijdrage leveren aan de brede welvaart van Fryslân.

Looptijd 16.09.2021 t/m 30.06.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 100.000
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling innovatiematrix Fryslân 2 (IMFR2) is het stimuleren van de ontwikkeling van innovatieve projecten die een bijdrage leveren aan de brede welvaart van Fryslân.

Onder brede welvaart wordt de ontwikkeling van Fryslân tot een rijke brede welvaartsregio en een duurzame en dynamische delta verstaan, waarin economische ontwikkeling hand in hand gaat met een verbeterde leefomgeving die circulair, gelukkig en inclusief is.

Op de regeling is de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 (Asv) van toepassing.

Subsidie kan worden aangevraagd door aanvragers die staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, met een vestiging in Fryslân.

Subsidie kan worden aangevraagd voor het ontwikkelen, laten ontwikkelen of uitwerken van een innovatief projectvoorstel of -plan binnen een of meerdere van de hierna genoemde transities en het voeren van een gesprek daarover met een provinciale innovatiematrix-tafel. Het gaat hierbij om de transities van een lineaire naar een circulaire economie, van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen, van zorg naar positieve gezondheid, van een analoge naar een digitale samenleving en naar de 1,5 meter economie.

De provinciale innovatiematrix-tafel betreft een gesprekstafel waaraan verschillende experts vanuit onderwijs, overheid en bedrijfsleven op persoonlijke titel deelnemen en initiatiefnemers in de vroege fase van innovatieve ideeën helpen met het ontwikkelen van hun idee.

De hoogte van de subsidie bedraagt € 2500. Per aanvrager wordt slechts eenmaal subsidie verstrekt.

Aanvragen kunnen van 16 september 2021 tot en met 29 oktober 2021 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de aanvragen.

Laatst gewijzigd op 2021-09-15 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Friesland.

Provincie Friesland

Tweebaksmarkt 52
8911 KZ LEEUWARDEN
NEDERLAND

+