Subsidieregeling digitalisering Fryslân 2022

Het doel van de Subsidieregeling digitalisering Fryslân 2022 (DIGIFR) is om ondernemingen, non-profitorganisaties en kennisinstellingen in de herstelfase na de coronacrisis te stimuleren om hun digitale transformatie-ambities te verwezenlijken.

Looptijd 16.12.2021 t/m 31.05.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 546.998 (uitgeput)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling digitalisering Fryslân 2022 (DIGIFR) is om ondernemingen, non-profitorganisaties en kennisinstellingen in de herstelfase na de coronacrisis te stimuleren om hun digitale transformatie-ambities te verwezenlijken.

Op de regeling is de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 (ASV) van toepassing.

Subsidie kan worden aangevraagd door ondernemingen, non-profitorganisaties en kennisinstellingen.

Subsidie kan worden aangevraagd voor een of meer van de volgende activiteiten:

  • het afnemen of aanschaffen van nieuwe producten, processen of diensten bij een externe digitale leverancier;
  • het door een externe digitale leverancier laten verbeteren van bestaande producten, diensten of processen door toepassing van digitalisering;
  • het laten uitvoeren van een scan voor cybersecurity om de digitale weerbaarheid te versterken.


De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten exclusief BTW, met een minimum van € 1000 en een maximum van € 3000.

Aanvragen kunnen via een web-portal worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Aanvragen zouden oorspronkelijk van 11 januari 2022 tot en met 20 mei 2022 kunnen worden ingediend, maar de regeling is medio januari 2022 al gesloten wegens uitputting van het subsidiebudget.

Laatst gewijzigd op 2022-01-20 — De regeling is alweer gesloten wegens uitputting van het subsidiebudget

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
Nederland

+