Subsidieregeling BOL

De Subsidieregeling BOL-stages Fryslân 2021 (STAGEBOLFR) heeft tot doel om Friese erkende leerbedrijven te stimuleren stageplaatsen beschikbaar te stellen voor BOL-studenten.

Looptijd 16.06.2021 t/m 30.04.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 500.000
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

De Subsidieregeling BOL-stages Fryslân 2021 (STAGEBOLFR) heeft tot doel om Friese erkende leerbedrijven te stimuleren stageplaatsen beschikbaar te stellen voor BOL-studenten.

Op de regeling is de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 (ASV 2013) van toepassing.

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan erkende leerbedrijven met een vestiging in Friesland. Een erkend leerbedrijf is een onderneming, kennisinstelling of organisatie die door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is erkend als leerbedrijf waar BOL-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding kunnen volgen.

De subsidie wordt verstrekt voor het beschikbaar stellen van een stageplaats aan een BOL-student en het doorlopen van deze stage. De duur van de stage heeft een omvang van minimaal 320 uur.

De hoogte van de te verstrekken prestatiesubsidie voor het invullen van een stage bedraagt € 1250.

Aanvragen kunnen van 1 juli 2021 (9.00 uur) tot en met 31 maart 2022 (23.59 uur) via een web-portal worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). De subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de aanvragen.

Laatst gewijzigd op 2021-12-15 — Verlenging looptijd regeling, verlenging aanvraagperiode

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
Nederland

+