Agrarische bedrijfsadvisering en educatie

Op basis van de regeling Agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) kunnen agrarische ondernemers die de omslag naar kringlooplandbouw willen maken, gebruik maken van de mogelijkheid om onafhankelijke expertise en kennis in te kopen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 30.10.2020 t/m 31.12.2023
Aanvraagtermijn Vooraf/Achteraf
Budget Zie bijdrage
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Op basis van de regeling Agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) kunnen agrarische ondernemers die de omslag naar kringlooplandbouw willen maken, gebruik maken van de mogelijkheid om onafhankelijke expertise en kennis in te kopen.

De regeling valt onder Hoofdstuk 2, Titel 2.4 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (KEZS).

De regeling bestaat uit een aantal submodules:

 • Advies- en cursusvouchers: vouchers voor een agrariër. Hiervoor kan de landbouwonderneming:
  • één-op-één advies krijgen van een erkende bedrijfsadviseur;
  • advisering krijgen in groepsverband (groepsgrootte maximaal 15 agrariërs). Dit kan door het bundelen van de individuele vouchers bij dezelfde erkende bedrijfsadviseur. Bij de advisering in groepsverband is er sprake van een overeenkomstig aandachtsgebied waarin de agrariërs zich willen verdiepen; of
  • de Verdiepingscursus stikstof in de landbouw volgen bij een aangewezen kennisinstelling.
 • Opleidingsvouchers: vouchers voor bedrijfsadviseurs voor het volgen van de opleiding bedrijfscoach stikstof;
 • Kennisoverdracht ten behoeve van een samenwerkingsverband van landbouwondernemingen: subsidie voor een project dat is gericht op kennisoverdracht binnen een samenwerkingsverbanden bestaande uit alleen landbouwondernemingen of samenwerkingsverbanden bestaande uit minimaal één landbouwonderneming en een verwerker of afzetkanaal uit de dierlijke agroketen. Het betreft subsidie voor de uitvoering van trainingen, workshops, coaching, voorlichtingsactiviteiten en demonstratieactiviteiten. De subsidie wordt aangevraagd door een onderneming ten behoeve van een samenwerkingsverband;
 • Demonstratiebedrijven duurzame landbouw: subsidie voor kennisoverdracht over de omschakeling naar duurzame landbouw in de vorm van demonstratieprojecten aan:
  • een individuele landbouwonderneming die een aanvraag indient om zelf demonstratiebedrijf en daarmee aanbieder van kennisoverdracht en voorlichting te willen zijn;
  • een landbouwonderneming die een aanvraag indient voor zichzelf en maximaal twee andere landbouwondernemingen die alle demonstratiebedrijf willen zijn;
  • een onderneming niet zijnde een landbouwonderneming die een aanvraag indient voor maximaal drie landbouwondernemingen die alle demonstratiebedrijf willen zijn.
 • Bedrijfsplanvouchers: vouchers voor landbouwondernemingen om, met behulp van een bedrijfsadviseur, een bedrijfsplan op te stellen voor integrale verduurzaming op meerdere aspecten van het bedrijf. Het doel van dit bedrijfsplan is omschakeling naar een duurzaam bedrijfsmodel.


De subsidie voor één-op-één-advisering en advisering in groepsverband kan uitsluitend worden verleend indien de advisering wordt verricht door zogenoemde erkende bedrijfsadviseurs. Erkende bedrijfsadviseurs zijn adviseurs die zijn erkend in het kader van het bedrijfsadviseringssysteem.

De adviesvouchers hebben een waarde van maximaal € 1500 per jaar per voucher, de cursusvouchers hebben een waarde van € 800 en de opleidingsvoucher heeft een waarde van maximaal € 1250 per jaar per voucher. De projectsubsidie bedraagt ten hoogste 80% van de subsidiabele kosten en minimaal € 15.000 en maximaal € 200.000 per project.

De subsidie in het kader van Demonstratiebedrijven duurzame landbouw bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten. De subsidie bedraagt minimaal € 75.000 en maximaal € 360.000 per demonstratieproject. Bedrijfsplanvouchers hebben een waarde van € 6000.

Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagperiode met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-02-25 — Diverse aanpassingen en vier nieuwe openstellingen + plafonds voor 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+