Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020

De Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020 (AMIFISF) vormt de nationale uitwerking van de Europese migratie- en veiligheidsfondsen.

Looptijd 01.01.2015 t/m 31.12.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Looptijd: € 146.500.000 (AMIF: € 88.200.000, ISF: € 58.300.000)
Behandeld door Uitvoering Van Beleid
Verstrekt door Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

De Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020 (AMIFISF) vormt de nationale uitwerking van de Europese migratie- en veiligheidsfondsen, bestaande uit het Fonds voor asiel, migratie en integratie (FASMI) en het Fonds voor interne veiligheid (IBV en IPS).

In het kader van de uitwerking zijn twee nationale programma’s opgesteld. Het AMIF heeft drie hoofdthema’s: Asiel & Opvang, Integratie en Terugkeer. Het ISF bestaat uit twee onderdelen: Politiesamenwerking, criminaliteitsbestrijding en crisisbeheersing en Buitengrenzen/Visa.

Op basis van de regeling kan subsidie worden verstrekt voor projecten zonder winstoogmerk op het gebied van:

 • A. het behouden en verbeteren van de kwaliteit van het opvang- en asielstelsel;
 • B. de bevordering van de participatie in de samenleving van onderdanen van een niet-westers derde land en hun naaste verwanten;
 • C. de bevordering van terugkeer van vreemdelingen die geen recht op verblijf in Nederland hebben, dan wel van vreemdelingen die nog in afwachting zijn van een beslissing op hun verzoek tot verblijf, dan wel van vreemdelingen met een tijdelijk verblijfsrecht;
 • D. financieel rechercheren;
 • E. het Europees opleidingsprogramma voor Rechtshandhaving;
 • F. het verbeteren van slachtofferzorg;
 • G. risico- en crisisbeheersing;
 • H. management van de externe EU-grenzen;
 • I. specifieke maatregelen, bedoeld in bijlage Ha;
 • J. het inrichten van een nationale passagiersinformatie-eenheid (Pi-NL), nader uitgewerkt in bijlage Hb;
 • K. het ontwikkelen van noodzakelijke IT oplossingen om de informatie uitwisseling met andere EU lidstaten en de interoperabiliteit met IT systemen en databases ontwikkeld door de EU of andere EU lidstaten te verbeteren, nader uitgewerkt in de bijlagen Hc en Hd;
 • L. inreis- en uitreissysteem, nader uitgewerkt in bijlage He, behorende bij deze regeling;
 • M. specifieke Maatregel Frontex uitrusting die ter beschikking wordt gesteld aan het Europese Grens en Kustwacht Agentschap, nader uitgewerkt in bijlage Hf, behorende bij deze regeling;
 • N. specifieke bepalingen voor subsidieaanvragen, in het kader van de inzet van additionele AMIF-middelen, met betrekking tot Actie A en Actie C;
 • O. specifieke bepalingen voor subsidieaanvragen, in het kader van de inzet van additionele AMIF-middelen gericht op Legale migratie;
 • P. het Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie, nader uitgewerkt in bijlage Hj;
 • Q. het Schengen Informatiesysteem, nader uitgewerkt in bijlage Hk.


Aanvragen in het kader van acties A, B en C kunnen worden ingediend door nationale, regionale of lokale overheidsorganisaties, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, opleidingsorganisaties, sociale partners, internationale gouvernementele- en niet-gouvernementele organisaties, niet-gouvernementele organisaties, privaatrechtelijke ondernemingen en publiekrechtelijke ondernemingen. De overige acties hebben een zeer specifieke en beperkte doelgroep.

De subsidie bedraagt in principe maximaal 75% van de subsidiabele kosten, al wordt hier binnen enkele acties van afgeweken.

Aanvragen kunnen na publicatie van een oproep worden ingediend bij Uitvoering Van Beleid (het voormalige Agentschap SZW). Aanvragen voor acties A, B en C moeten worden ingediend met een elektronisch aanvraagformulier met een erkende elektronische handtekening. Voor het verkrijgen van deze erkende handtekening is een registratie als subsidieaanvrager noodzakelijk. Aanvragen in het kader van de overige acties kunnen schriftelijk worden ingediend met behulp van een aanvraagformulier.

De aanvraagperioden, met bijbehorende budgetten, zijn:

 • Actie A: 1 februari 2019 (09.00 uur) tot en met 28 februari 2019 (17.00 uur): € 9.872.970;
 • Actie B: 1 februari 2019 (09.00 uur) tot en met 28 februari 2019 (17.00 uur): € 8.943.283;
 • Actie C: 1 februari 2019 (09.00 uur) tot en met 28 februari 2019 (17.00 uur): € 14.744.982;
 • Actie D: 12 mei 2015 (9.00 uur) tot en met 31 december 2020 (17.00 uur): € 10.787.074;
 • Actie E: 4 juni 2018 (9.00 uur) tot en met 31 december 2018 (17.00 uur): € 1.984.161,50;
 • Actie F: 12 mei 2015 (9.00 uur) tot en met 29 december 2017 (17.00 uur): € 8.902.998;
 • Actie G: 12 mei 2015 (9.00 uur) tot en met 31 december 2018 (17.00 uur): € 9.379.161;
 • Actie H: 1 februari 2016 (09.00 uur) tot en met 31 december 2020 (17.00 uur): € 32.677.312;
 • Actie I: 20 februari 2017 (09.00 uur) tot en met 31 december 2018 (17.00 uur): € 76.980.000;
 • Actie J: 29 december 2017 (17.00 uur): € 4.335.099;
 • Actie K: 29 december 2017 (17.00 uur): € 548.174 (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding) en € 500.000 (politie);
 • Actie L: 8 mei 2019 tot en met 31 december 2019 (17.00 uur): € 6.412.600;
 • Actie M: 8 mei 2019 tot en met 31 december 2019 (17.00 uur): € 2.025.000.
 • Actie N: tot en met 31 december 2020 (17.00 uur): € 9 miljoen (additionele AMIF-middelen Actie A) en € 11,5 miljoen (additionele AMIF-middelen Actie C);
 • Actie O: tot en met 31 december 2020 (17.00 uur): € 1,2 miljoen;
 • Actie P: tot en met 31 december 2020 (17.00 uur): € 3.216.666,66;
 • Actie Q: tot en met 31 december 2020 (17.00 uur): € 1.227.000.

Laatst gewijzigd op 2021-12-02 — Wijziging: aanpassing projectduur in Actie D

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Agentschap SZW.

Agentschap SZW

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Nederland

+