Stichting Sociaal Fonds Gemaksvoedingindustrie

Het doel van de Stichting Sociaal Fonds Gemaksvoedingindustrie (SFG) is het bevorderen van de goede arbeidsverhoudingen en het financieren en subsidiëren van activiteiten gericht op het in sociaal-economisch opzicht optimaal functioneren van de ondernemingen in de gemaksvoedingindustrie.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd Onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Stichting Sociaal Fonds Gemaksvoedingindustrie (SFG) is het bevorderen van de goede arbeidsverhoudingen en het financieren en subsidiëren van activiteiten gericht op het in sociaal-economisch opzicht optimaal functioneren van de ondernemingen in de gemaksvoedingindustrie.

Werkgevers en werknemers die vallen onder de bepalingen van de CAO voor de Gemaksvoedingindustrie komen in aanmerking voor subsidie.

Subsidie kan worden verstrekt voor:

  • Scholing en opleiding: gedurende de looptijd van de CAO hebben werknemers het recht om onder werktijd en op kosten van de werkgever door een erkende instelling een nulmeting voor een ervaringscertificaat (EVC) te laten verrichten;
  • Employability en loopbaanbegeleiding: gedurende de looptijd van de CAO reserveert iedere onderneming 0,2% van de CAO-loonsom voor niet-functiegerichte scholing ter verbetering van de positie op de arbeidsmarkt en loopbaanadvies. Per werknemer bedraagt het maximale budget € 750 gedurende de looptijd van de CAO. Aanvragen voor besteding van dit budget moeten worden ingediend door de werknemer.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Stichting Sociaal Fonds Gemaksvoedingindustrie.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-09-02 — Toevoeging stuk over Scholing

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Stichting Sociaal Fonds Gemaksvoedingindustrie.

Stichting Sociaal Fonds Gemaksvoedingindustrie

Reitseplein 8
Postbus 90154
5000 LG Tilburg

+