Subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten

Het doel van de Subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten (BSA) is het stimuleren van de instroom van advocaat-stagiaires in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.12.2020 t/m 30.11.2025
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 2 miljoen
Behandeld door Raad voor Rechtsbijstand
Verstrekt door Raad voor Rechtsbijstand
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten (BSA) is het stimuleren van de instroom van advocaat-stagiaires in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand.

Een aanvraag kan worden ingediend door het kantoor van de patroon (de advocaat onder wiens begeleiding de advocaat-stagiaire de praktijk uitoefent) van de advocaat-stagiaire.

Subsidie kan worden verstrekt voor de kosten van de (vernieuwde) beroepsopleiding advocaten (vanaf 1 maart 2021) van een advocaat-stagiaire die tijdens zijn stage in belangrijke mate werkzaamheden verricht in de gesubsidieerde rechtsbijstand.

De subsidie dekt de kosten (exclusief btw) van de beroepsopleiding van de advocaat-stagiaire, exclusief de kosten voor de basistest.

Aanvragen kunnen doorlopend, maar minimaal acht weken voor aanvang van de beroepsopleiding, met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2020-11-27 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Raad voor Rechtsbijstand.

Raad voor Rechtsbijstand

Postbus 70503
5201 CD 's-Hertogenbosch
Nederland

+