Beleidsregel compensatie inloggen belastingaangifte

Op basis van de Beleidsregel compensatie inloggen belastingaangifte (BCIBA) kunnen belasting- of inhoudingsplichtige organisaties die belastingaangifte moeten doen via het ondernemersportaal van de Belastingdienst compensatie ontvangen voor de noodzakelijke kosten voor de aanschaf van het Belastingdienst EH3-inlogmiddel.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.10.2020 t/m 31.12.2022
Aanvraagtermijn Achteraf
Budget Onbepaald
Behandeld door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Verstrekt door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Op basis van de Beleidsregel compensatie inloggen belastingaangifte (BCIBA) kunnen belasting- of inhoudingsplichtige organisaties die belastingaangifte moeten doen via het ondernemersportaal van de Belastingdienst compensatie ontvangen voor de noodzakelijke kosten die zij moeten maken om aan hun aangifteverplichting te kunnen voldoen.

In aanmerking komen belastingplichtige of inhoudingsplichtige organisaties die in 2020 of 2021 belastingaangifte moeten doen via het ondernemersportaal van de Belastingdienst.

De compensatieregeling bestaat uit twee delen:

  • compensatie voor de aanschaf voor het Belastingdienst EH3-inlogmiddel: compensatie voor één eHerkenningsmiddel Belastingdienst per organisatie per jaar, aan te schaffen bij een erkende leverancier. Een machtiging aan een intermediair wordt niet gecompenseerd. De vergoeding wordt betaald aan de organisatie zelf. Een bestaand eHerkenningsmiddel kan desgewenst door de leverancier worden omgezet (afgewaardeerd) naar het speciale eHerkenningsmiddel Belastingdienst. Deze compensatie bedraagt € 24,20 (inclusief btw) per jaar;
  • compensatie van de kosten voor de aanschaf en het gebruik van een commercieel softwarepakket of de kosten van een intermediair: aangifteplichtige organisaties die in beginsel gebruik kunnen maken van het ondernemersportaal maar geen Belastingdienst EH3-inlogmiddel kunnen aanschaffen, kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor het inschakelen van een intermediair of voor het aanschaffen van een commercieel softwarepakket. De gefactureerde kosten worden gecompenseerd tot een maximum van € 450, ongeacht of de aangifteplichtige heeft gekozen voor een fiscaal dienstverlener of softwarepakket.


De vergoeding voor de aanschafkosten van Belastingdienst EH3-inlogmiddel kan van 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021 (voor het kalenderjaar 2020) en van 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022 (voor het kalenderjaar 2021) online worden aangevraagd via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Aanvragen voor de compensatie van andere noodzakelijk kosten kunnen van 1 november 2020 tot en met 31 december 2021 (voor het kalenderjaar 2020) en van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 (voor het kalenderjaar 2021) worden ingediend bij de Belastingdienst. Alle aanvragen zullen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2020-09-30 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+