Programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) ter aanvulling van Horizon Europe

De algemene doelstelling van het Programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) is het verrichten van onderzoeks- en opleidingsactiviteiten op het gebied van kernenergie.

Looptijd 01.01.2021 t/m 31.12.2025
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2021 t/m 2025: € 1,382 miljard in lopende prijzen
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

De algemene doelstelling van het Programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) is het verrichten van onderzoeks- en opleidingsactiviteiten op het gebied van kernenergie.

De nadruk van het programma ligt op voortdurende verbetering van nucleaire veiligheid en beveiliging en stralingsbescherming, en het aanvullen van de verwezenlijking van de doelstellingen van Horizon Europa (HORIZON), onder meer in de context van de energietransitie.

Het programma biedt financiële ondersteuning aan kennis- en onderzoekinstellingen en bedrijven die bezig zijn met onderzoeks- en opleidingsactiviteiten op het gebied van kernenergie.

In aanmerking voor ondersteuning komen onderzoeks- en opleidingsactiviteiten gericht op het:

  • verbeteren en ondersteunen van nucleaire veiligheid, beveiliging en veiligheidscontroles, stralingsbescherming, veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval en ontmanteling, met inbegrip van het veilige en betrouwbare gebruik van kernenergie en het veilige en betrouwbare gebruik van toepassingen van ioniserende straling voor andere doeleinden dan de opwekking van elektriciteit;
  • op peil houden en verder ontwikkelen van expertise en competenties op het gebied van kernenergie in de Gemeenschap;
  • bevorderen van de ontwikkeling van fusie-energie en bijdragen aan de uitvoering van het Europese stappenplan inzake kernfusie;
  • ondersteunen van het beleid van de Unie en haar lidstaten inzake nucleaire veiligheid, veiligheidscontroles en beveiliging.


De exacte voorwaarden en de te verkrijgen bijdrage variëren per actie en worden nader bepaald in de werkprogramma’s. De werkprogramma’s bevatten voor subsidieaanvragen de prioriteiten, de selectie- en gunningscriteria, alsmede het maximale financieringspercentage.

Aanvragen kunnen na publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen worden ingediend bij de Europese Commissie.

Laatst gewijzigd op 2021-09-16 — Nieuwe oproep 'SOFT Innovation Prize'

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Commissie van de Europese Unie/200.

Commissie van de Europese Unie/200

Wetstraat 200
B-1049 BRUSSEL
BELGIE

+