UWV-regelingen ter bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met een uitkering, zieken en gehandicapten

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft diverse regelingen ter bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met een uitkering, zieken en gehandicapten.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd Onbepaald
Aanvraagtermijn Verschilt per regeling
Budget Onbepaald
Behandeld door Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV_VAR)
Verstrekt door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft diverse regelingen ter bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met een uitkering, zieken en gehandicapten.

De regelingen komen voort uit het Reïntegratiebesluit en de Wet financiering sociale verzekeringen.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • regelingen voor werkgevers die iemand met een uitkering in dienst nemen; en
 • regelingen voor zieken en gehandicapten die (gaan) werken of een eigen bedrijf starten.


Werkgevers die iemand met een uitkering in dienst nemen, kunnen gebruik maken van de volgende regelingen:

 • loonkostensubsidie: bedoeld voor werkgevers die iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen die minder dan het minimumloon kan verdienen. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. Loonkostensubsidie moet worden aangevraagd bij de gemeente waar de werknemer staat ingeschreven;
 • minder loon Wajonger (loondispensatie) (UWV-LD);
 • looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis) (UWV-NP);
 • proefplaatsing (UWV-P);
 • jobcoach (UWV-JC);
 • bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie: tijdens een bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie zoekt UWV in de bestaande werkprocessen naar eenvoudige werkzaamheden. Deze combineert UWV tot een nieuw takenpakket, waar UWV vervolgens een geschikte kandidaat bij zoekt uit de doelgroep. Dit advies is kostenloos;
 • vergoeding voorzieningen: een vergoeding voor niet-meeneembare aanpassingen op de werkplek van een werknemer met een ziekte of handicap;
 • jonggehandicaptenkorting: een belastingvoordeel voor jonggehandicapte werknemers (Wajongers). Neemt een werkgever een jonggehandicapte werknemer in dienst, dan kan hij de jonggehandicaptenkorting verrekenen met zijn loon.


Zieken en gehandicapten die (gaan) werken, kunnen gebruik maken van de volgende regelingen/voorzieningen:

 • jobcoach (UWV-JC);
 • vergoeding voor dienstverlening aan doven, blinden of motorisch gehandicapten: vergoeding voor hulp of begeleiding bij bepaalde taken die iemand door zijn handicap niet goed zelf kan doen;
 • vergoeding voor meeneembare hulpmiddelen (UWV-MH);
 • vergoeding voor vervoer: vergoeding voor het reizen naar het werk en/of eventuele aanpassingen aan fiets of auto;
 • inkomenssuppletie/loonsuppletie (UWV-LS).


Voor zieken en gehandicapten die een eigen bedrijf starten, gelden de volgende regelingen/voorzieningen:

 • vergoeding voor begeleiding tijdens en na de start;
 • vergoeding voor aanpassingen op en rond een werkplek;
 • vergoeding voor dienstverlening aan doven, blinden of motorisch gehandicapten;
 • vergoeding voor vervoer;
 • krediet om een eigen bedrijf te starten (RSKAG);
 • inkomenssuppletie/loonsuppletie (UWV-LS).


De voorwaarden en de hoogte van de bijdrage variëren per regeling.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij het UWV. Premiekorting kan een werkgever echter zelf toepassen bij zijn belastingaanvraag.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-09-07 — Actualisatie

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV_VAR).

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV_VAR)

Variabel
NEDERLAND

+