Investeringen in mosselzaadinvanginstallaties

Het doel van de regeling Investeringen in mosselzaadinvanginstallaties (IMZVI) is het stimuleren van de aanleg van mosselzaadinvanginstallaties in de Waddenzee, Oosterschelde of Voordelta ten behoeve van de verduurzaming van de aquacultuur.

Looptijd 13.10.2021 t/m 30.09.2026
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2021: € 1 miljoen
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de regeling Investeringen in mosselzaadinvanginstallaties (IMZVI) is het stimuleren van de aanleg van mosselzaadinvanginstallaties in de Waddenzee, Oosterschelde of Voordelta ten behoeve van de verduurzaming van de aquacultuur.

De regeling valt onder Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021 (REES21) en wordt medegefinancierd uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur.

Subsidie kan worden verstrekt aan aquacultuurondernemers die behoren tot het mkb.

De subsidie wordt verstrekt voor de kosten voor de aankoop, bouw en plaatsing van een mosselzaadinvanginstallatie én (voor zover van toepassing) de kosten voor aanpassingen van een vissersvaartuig die noodzakelijk zijn om te kunnen vissen of oogsten met een mosselzaadinvanginstallatie.

De subsidie bedraagt 60% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 100.000 per subsidieaanvrager.

Aanvragen kunnen van 1 november tot en met 15 december 2021 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Laatst gewijzigd op 2021-12-14 — Wijziging: verlenging aanvraagperiode; Vervallen afwijzingsgrond vergunning op grond van de Wet natuurbescherming

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+