Innovatieprogramma Dairy Campus

Het doel van het Innovatieprogramma Dairy Campus (IDC) is het vergroten van de innovatiekracht van de rundveehouderij.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2014 t/m 31.12.2025
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Jaarlijks € 1 miljoen
Behandeld door Dairy Campus
Verstrekt door Dairy Campus
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het Innovatieprogramma Dairy Campus (IDC) is het vergroten van de innovatiekracht van de rundveehouderij.

Het programma is een initiatief van Dairy Campus, een onderzoeksorganisatie die eigendom is en deel uitmaakt van de Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek en dan meer specifiek van haar instituut Wageningen UR Livestock Research (WLR). Het programma wordt medegefinancierd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Vanuit het programma kunnen bedrijven in de melkveesector financiële ondersteuning krijgen voor het samen met Dairy Campus uitvoeren van innovatieprojecten.

Te ondersteunen innovatieprojecten moeten binnen één van de vier deelprogramma’s van het Innovatieprogramma Dairy Campus passen, namelijk:

  • 1. Ketenverwaarding (onderzoek dat moet leiden tot hogere toegevoegde waarde in de keten via nieuwe zuiveltoepassingen en meer efficiënte ketens, differentiatie van melkstromen, indikken van melk en milk refinery, die voor alle partijen in de melkveeketen van belang zijn);
  • 2. Duurzame veehouderij (onderwerpen als dierenwelzijn, gezondheid, klimaat, CO2 footprint, energieneutraal, energieproductie, voerefficiëntie, mineralen, mest en beweiding);
  • 3. Innovatieve melkveehouderijsystemen (innovatieve stalconcepten, systeeminnovaties, technologische hulpmiddelen, arbeidsefficiency en arbeidsbesparing, waarvoor toeleveranciers veel exportmogelijkheden zien);
  • 4. Smart Farming (slim gebruik van zowel technologieën als datasystemen/ICT binnen en tussen de verschillende schakels van de zuivelkuiten, inclusief precision farming, data mining, toepassing van sensoren, zowel voor managementinformatie voor de melkveehouder als voor tracking & tracing ten behoeve van ketentransparantie).


Projecten moeten voor een belangrijk deel worden uitgevoerd op Dairy Campus.

De bijdrage is maximaal 50% van de kosten van Wageningen Livestock Research in het project. De bijdrage op niet-personele kosten (materiaal, werk door derden) bedraagt maximaal 1/3 van de totale bijdrage. De maximale bijdrage per project bedraagt € 400.000. De overige kosten van Dairy Campus komen voor rekening van de projectpartners.

Aanvragen kunnen doorlopend met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Dairy Campus. Voorafgaand aan het indienen van een aanvraag moet men wel contact opnemen met Dairy Campus om in samenwerking met een specialist de aanvraag voor te bereiden.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-01-21 — De looptijd van het programma is met drie jaar verlengd tot en met 2025

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Dairy Campus.

Dairy Campus

Boksumerdyk 11
9084 AA Leeuwarden
Nederland

+