Horizon Europe ecosystemen (EIE)

Het doel van het Horizon Europe-onderdeel Europese innovatie-ecosystemen (EIE) is om het algemene ecosysteem voor innovatie in Europa te verbeteren.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2021 t/m 31.12.2027
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2021 t/m 2027: € 459 miljoen in lopende prijzen + € 60 miljoen in constante prijzen van 2018 (extra toewijzing)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het Horizon Europe-onderdeel Europese innovatie-ecosystemen (EIE) is om het algemene ecosysteem voor innovatie in Europa te verbeteren.

Het onderdeel Europese innovatie-ecosystemen maakt deel uit van Horizon Europe, het kaderprogramma van de EU voor het stimuleren van onderzoek en innovatie in de periode 2021 tot en met 2027. Het onderdeel Europese innovatie-ecosystemen valt onder Horizon Europe-pijler 3 “Innovatief Europa”.

In aanmerking voor ondersteuning komen juridische entiteiten gevestigd in een EU-lidstaat of een met Horizon Europe geassocieerd land.

Ondersteuning is beschikbaar voor activiteiten gericht op:

  • het bouwen aan onderling verbonden, inclusieve innovatie-ecosystemen in heel Europa door gebruik te maken van de bestaande sterke punten van nationale, regionale en lokale ecosystemen en nieuwe, minder goed vertegenwoordigde actoren en gebieden aan te trekken om collectieve ambities te stellen, te ondernemen en te verwezenlijken ten behoeve van de samenleving, waaronder de groene, digitale en sociale transities;
  • het versterken van de netwerkconnectiviteit binnen en tussen innovatie-ecosystemen om duurzame bedrijfsgroei met een hoge maatschappelijke waarde te versnellen;
  • het steunen van het Europees partnerschap voor innovatieve mkb’ers (Eurostars 3);
  • het vormen van een aanvulling op de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor innovatie-ecosystemen en interregionale partnerschappen rond slimme specialisatiethema’s.


In het door de Europese Commissie vastgestelde werkprogramma wordt verder invulling gegeven aan de te ondersteunen activiteiten en de exacte voorwaarden.

Het maximale financieringspercentage varieert en is vastgelegd in het werkprogramma.

Aanvragen kunnen na publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen worden ingediend bij de Europese Commissie.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-05-18 — Nieuw opgenomen

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Commissie van de Europese Unie/200.

Commissie van de Europese Unie/200

Wetstraat 200
B-1049 BRUSSEL
BELGIE

+