Global Environment Facility

Het doel van de Global Environment Facility (GEF) is het aanpakken van globale milieuproblemen. GEF is een internationaal partnerschap, waarbinnen een groot aantal landen (waaronder Nederland) samenwerken met internationale organisaties, maatschappelijke organisaties en private partijen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.1991 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
Behandeld door Global Environment Facility
Verstrekt door Global Environment Facility
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van de Global Environment Facility (GEF) is het aanpakken van globale milieuproblemen. GEF is een internationaal partnerschap, waarbinnen een groot aantal landen (waaronder Nederland) samenwerken met internationale organisaties, maatschappelijke organisaties en private partijen.

GEF verstrekt financiering voor activiteiten gericht op de volgende speerpunten (Focal Areas): 1. biodiversiteit, 2. tegengaan van klimaatverandering, 3. internationale wateren, 4. aantasting van de ozonlaag, 5. schadelijke stoffen, en 6. duurzaam bosbeheer.

GEF beschikt over de volgende financieringsvormen:

 • Full-Sized Projects (FSPs): in het kader van de FSPs kunnen projectconcepten worden voorgedragen door overheden, ngo’s, de private sector en andere maatschappelijke partijen. Projecten moeten aansluiten op nationale prioriteiten en de zogenaamde GEF Focal Areas. In het kader van de FSPs worden subsidies van meer dan US$ 2 miljoen verstrekt;
 • Medium-Sized Projects (MSPs): in het kader van de MSPs worden subsidies tot US$ 2 miljoen verstrekt;
 • Programmatic Approaches (PAs): partnerschappen tussen één of meerdere landen, GEF en andere partijen (zoals de private sector, donateurs en/of de wetenschap). Een programma bestaat gewoonlijk uit meerdere projecten die verband met elkaar hebben;
 • Enabling Activities (EAs): financiering van conventies over biodiversiteit, klimaatverandering, en schadelijke stoffen, om landen te helpen bij het opstellen van nationale inventarisaties, strategieën, actieplannen en rapporten;
 • Climate Change Adaptation Projects: voor dit type projecten zijn de volgende fondsen beschikbaar:
  • Special Climate Change Fund (SCCF): dit fonds financiert activiteiten, programma’s en maatregelen gerelateerd aan klimaatverandering die aansluiten op financiering verstrekt op basis van de GEF Focal Area klimaatverandering en die gericht zijn op: 1. aanpassing aan klimaatverandering, 2. technologie overdracht, 3. verzachten van de gevolgen van klimaatverandering binnen bepaalde sectoren en 4. economische diversificatie;
  • Least Developed Countries Fund (LDCF): dit fonds financiert de voorbereiding en implementatie van National Adaptation Programs of Action (NAPAs) als antwoord op urgente en directe veranderingsbehoeften in de minst ontwikkelde landen (zogenaamde LDCs). Het fonds richt zich voornamelijk op het verminderen van de kwetsbaarheid van sectoren die het belangrijkst zijn voor ontwikkeling en inkomen;
  • Adaptation Fund: dit fonds financiert projecten en programma’s om ontwikkelingslanden te helpen bij de aanpassing aan de negatieve gevolgen van klimaatverandering.
 • Small Grants Programme (SGP): financiële en technische ondersteuning voor maatschappelijke organisaties gericht op de doelstelling ‘globale klimaatvoordelen bereikt door maatschappelijke initiatieven en acties’. De subsidie bedraagt in principe maximaal US$ 50.000. Voor strategische projecten is echter maximaal US$ 150.000 beschikbaar. Doel is het opschalen en ondersteunen van initiatieven die meerdere gemeenschappen binnen een belangrijk landschap of zeegebied.


De voorwaarden en hoogte van de bijdrage verschillen per financieringsvorm.

Voordat een aanvraag kan worden ingediend, moet contact worden opgenomen met het GEF Operational Focal Point in het betreffende land. Voor Nederland is dit het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna kunnen projectvoorstellen worden uitgewerkt in samenwerking met een GEF Agency. De GEF Agency dient het uiteindelijke voorstel in bij het GEF secretariaat.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2018-03-01 — Actualisatie

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Global Environment Facility.

Global Environment Facility

Presidential Plaza, 900
19th Street NW
Washington, DC

+