BIJ12-Faunafonds

Het doel van het BIJ12-Faunafonds (FAUNA) is het stimuleren van maatregelen die schade door wild voorkomen en bestrijden.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.04.2002 - onbepaald
Aanvraagtermijn Binnen zeven werkdagen na constatering schade
Budget Jaarlijks € 4,5 miljoen voor schadevergoedingen
Behandeld door BIJ12/Unit Faunafonds
Verstrekt door Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het BIJ12-Faunafonds (FAUNA) is het stimuleren van maatregelen die schade door beschermde inheemse diersoorten aan de landbouw voorkomen en bestrijden.

Het fonds vervangt het voormalige Jachtfonds en is gebaseerd op de Flora- en faunawet.

Het fonds geeft schadevergoedingen voor landbouwschade die is aangebracht door beschermde inheemse diersoorten. Daarnaast heeft het fonds een adviserende taak voor provincies en het ministerie van EZK en houdt het zich bezig met het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en opleiding.

In aanmerking voor een bijdrage komen grondgebruikers.

De hoogte van de bijdrage wordt per geval bepaald door een taxateur. Tegemoetkomingen lager dan € 50 worden niet uitgekeerd.

Aanvragen voor schadevergoeding moeten binnen zeven werkdagen nadat de aangerichte schade is geconstateerd digitaal worden ingediend bij het secretariaat van het Faunafonds (dat is ondergebracht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2016-07-11 — Regeling op een aantal punten aangepast (niet-ingrijpend) nav nieuwe beleidsregels

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij BIJ12/Unit Faunafonds.

BIJ12/Unit Faunafonds

Leidseveer 2
3511 SB Utrecht
Nederland

+