EU4Health-programma

Het doel van het EU4Health-programma (EU4HEALTH) is de menselijke gezondheid in de Europese Unie (EU) te verbeteren én een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid in alle beleidsmaatregelen en activiteiten van de EU te waarborgen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2021 t/m 31.12.2027
Aanvraagtermijn Na publicatie oproep
Budget Voor 2021 t/m 2027: € 5,1 miljard
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het EU4Health-programma (EU4HEALTH) is de menselijke gezondheid in de Europese Unie (EU) te verbeteren én een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid in alle beleidsmaatregelen en activiteiten van de EU te waarborgen.

Het programma staat open voor juridische entiteiten die zijn gevestigd in een aan het programma deelnemend land. Natuurlijke personen komen niet in aanmerking voor subsidie.

Het programma wordt uitgevoerd met behulp van jaarlijkse werkprogramma’s, met daarin de uit te voeren acties, met inbegrip van de indicatieve toewijzing van de financiële middelen.

De subsidie bedraagt normaliter maximaal 60% van de subsidiabele kosten. In gevallen van uitzonderlijk nut kan de subsidie echter tot 80% van de subsidiabele kosten worden verhoogd.

Aanvragen kunnen na publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen worden ingediend bij het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid en voeding (Chafea).

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-02-22 — Nieuwe oproepen

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid en voeding (Chafea).

Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid en voeding (Chafea)

DRB A3/042
L-2920 Luxemburg

+