Besluit experimentele subsidie generieke werkgeversvoorzieningen

Op basis van het Besluit experimentele subsidie generieke werkgeversvoorzieningen (BESGWV) kan aan werkgevers subsidie worden verstrekt voor de kosten voor voorzieningen bedoeld om een dienstbetrekking met een persoon met een structurele functionele beperking aan te gaan of voort te zetten.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.07.2021 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2021: € 6 miljoen (1 juli 2021 tot en met 31 december 2021). Voor 2022: € 12 miljoen (1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Op basis van het Besluit experimentele subsidie generieke werkgeversvoorzieningen (BESGWV) kan aan werkgevers subsidie worden verstrekt voor de kosten voor voorzieningen bedoeld om een dienstbetrekking met een persoon met een structurele functionele beperking aan te gaan of voort te zetten.

Aanvragen kunnen worden ingediend door werkgevers.

De ondersteuning heeft de vorm van een eenmalige subsidie voor het realiseren van een generieke werkgeversvoorziening. Dit is een werkplekaanpassing die een werkgever in staat stelt werkprocessen toegankelijk te maken voor gelijktijdig of opeenvolgend gebruik door meerdere personen met een structurele functionele beperking.

De subsidie bedraagt maximaal € 1 miljoen per aanvraag. De kosten die rechtstreeks zijn bedoeld voor het realiseren van een generieke werkgeversvoorziening komen in aanmerking voor subsidie.

Aanvragen kunnen van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021 en van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 worden ingediend bij UWV. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-06-25 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV hoofdkantoor).

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV hoofdkantoor)

La Guardiaweg 36-66 (gebouw A)
1043 DJ AMSTERDAM
NEDERLAND

+