Beleidsexperiment menselijk kapitaal (MKB!dee)

Het doel van de regeling Beleidsexperiment menselijk kapitaal (BMK) is het ondersteunen van projecten die tot doel hebben belemmeringen weg te nemen bij mkb-ondernemers om te investeren in scholing en ontwikkeling van hun personeel.

Looptijd 17.07.2018 t/m 31.12.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor de openstelling van 6 juli 2021 t/m 7 september 2021: € 7 miljoen (waarvan ten minste € 1,5 miljoen voor aanvragen van kleine ondernemingen of samenwerkingsverbanden waarvan minstens één van de deelnemers een kleine onderneming is). Voor de openstelling van 20 oktober 2020 t/m 19 januari 2021: € 10 miljoen (waarvan ten minste € 2,7 miljoen voor aanvragen van kleine ondernemingen of samenwerkingsverbanden waarvan minstens één van de deelnemers een kleine onderneming is).
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de regeling Beleidsexperiment menselijk kapitaal (BMK) is het ondersteunen van projecten die tot doel hebben belemmeringen weg te nemen bij mkb-ondernemers om te investeren in scholing en ontwikkeling van hun personeel.

De regeling – die ook bekendstaat als de regeling MKB!dee – valt onder Hoofdstuk 3, Titel 3.21 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (KEZS).

In aanmerking voor subsidie komen mkb-ondernemers of deelnemers in een samenwerkingsverband bestaande uit ondernemers, kennisinstellingen, brancheorganisaties of andere organisaties, waarbij ten minste 65% van het totaal aan deelnemers aan het samenwerkingsverband mkb-ondernemer is. Landbouw- of visserijondernemingen zijn uitgesloten.

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten die tot doel hebben belemmeringen weg te nemen bij mkb-ondernemers om te investeren in scholing en ontwikkeling van hun personeel, zodat de leercultuur in hun ondernemingen wordt versterkt.

De subsidie voor een mkb-ondernemer of een deelnemer in een samenwerkingsverband bedraagt 100% van de subsidiabele kosten en maximaal € 124.999. De totale subsidie voor alle deelnemers in een samenwerkingsverband bedraagt ten hoogste € 200.000.

Aanvragen kunnen van 6 juli 2021 tot en met 7 september 2021 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Aanvragen worden gerangschikt.

Laatst gewijzigd op 2021-06-22 — Publicatie van de al aangekondigde nieuwe openstelling (de vierde en laatste openstelling van de regeling), die loopt van 6 juli 2021 tot en met 7 september 2021

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

+