Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag

Het doel van het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag (ZONMW-AVG) is het ondersteunen van initiatieven van relevante ketenpartners (cliënten/familie, gemeente, politie, GGz, GGD, opvang, verzekeraars, Openbaar Ministerie) die bijdragen aan het realiseren van een lokale aansluitende aanpak van verward gedrag.

Looptijd 01.01.2016 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Looptijd: € 48 miljoen
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag (ZONMW-AVG) is het ondersteunen van initiatieven van relevante ketenpartners (cliënten/familie, gemeente, politie, GGz, GGD, opvang, verzekeraars, Openbaar Ministerie) die bijdragen aan het realiseren van een lokale aansluitende aanpak van verward gedrag.

Te ondersteunen projecten en initiatieven moeten bijdragen aan een betere ondersteuning van en zorg voor mensen met verward gedrag en hun naasten. Voorwaarde is dat projecten en initiatieven domeinoverstijgend en persoonsgericht zijn. Daarnaast moeten ze gebaseerd zijn op de bouwstenen van het zogeheten Aanjaagteam verwarde personen (AVP). Deze bouwstenen zijn:

 • Inbreng mensen met verward gedrag en hun omgeving;
 • Preventie en levensstructuur;
 • Vroegtijdige signalering;
 • Melding;
 • Beoordeling en risicotaxatie;
 • Toeleiding;
 • Passend vervoer;
 • Passende ondersteuning, zorg en straf;
 • Informatievoorziening.


Binnen het actieprogramma is subsidie beschikbaar voor de implementatie van de bovengenoemde bouwstenen voor het ontwikkelen van een lokale sluitende aanpak van verward gedrag. Daarnaast worden toepassingsgerichte projecten gefinancierd op het gebied van onder andere opleidingen, maatschappelijke acceptatie, zelfredzaamheid, melding, gepast vervoer en eerste opvang. De subsidie-instrumenten en de criteria waaraan een subsidieaanvraag moet voldoen, worden beschreven binnen diverse specifieke subsidieoproepen.

Aanvragen kunnen tijdens een openstelling worden ingediend bij ZonMw via ProjectNet.

Laatst gewijzigd op 2021-11-18 — Nieuwe oproep: Landelijk coördinatiepunt Wijk-GGD

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij ZonMw.

ZonMw

Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE 'S-GRAVENHAGE
NEDERLAND

+