Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser

+