Tijdelijke steunmaatregel tegemoetkoming distributiekosten fysieke boekhandel

Het doel van de Tijdelijke steunmaatregel tegemoetkoming distributiekosten fysieke boekhandel (TSTDFB) is de boekhandel te stimuleren het aanbod van boeken in de winkel te vernieuwen en te verbreden na een periode van winkelsluiting en verkoopbelemmerende maatregelen in 2020 en 2021 als gevolg van overheidsoptreden in verband met uitbraak van het virus SARS-CoV-2 en de maatregelen ter bestrijding daarvan.

Looptijd 17.09.2021 t/m 31.12.2022
Aanvraagtermijn Achteraf
Budget € 4.950.000
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Tijdelijke steunmaatregel tegemoetkoming distributiekosten fysieke boekhandel (TSTDFB) is de boekhandel te stimuleren het aanbod van boeken in de winkel te vernieuwen en te verbreden na een periode van winkelsluiting en verkoopbelemmerende maatregelen in 2020 en 2021 als gevolg van overheidsoptreden in verband met uitbraak van het virus SARS-CoV-2 en de maatregelen ter bestrijding daarvan.

In aanmerking komen fysieke boekhandels gevestigd in Nederland.

De subsidie is een tegemoetkoming in de distributiekosten van boekhandels in 2021.

De maximale hoogte van de subsidie wordt berekend naar rato van het percentage in de kostenbijdrage van de boekhandel over het jaar 2019 bij het Centraal Boekhuis, zoals blijkend uit de registratie van het Centraal Boekhuis en de KBb, en waarbij 100% gelijkstaat aan een bedrag van € 4.702.500.

Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagperiode worden ingediend bij de Koninklijke Boekverkopersbond (KBb). Aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst.

Laatst gewijzigd op 2021-09-16 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Tijdelijke steunmaatregel tegemoetkoming distributiekosten fysieke boekhandel.

Tijdelijke steunmaatregel tegemoetkoming distributiekosten fysieke boekhandel

+