Subsidieregeling restauratie klinkend erfgoed

Doel van de Subsidieregeling restauratie klinkend erfgoed (RKERF) is het stimuleren van de restauratie van klinkend erfgoed (beiaarden, orgels, maar ook kleinere klinkende onderdelen van rijksmonumenten zoals luidklokken en uurwerken).

Looptijd 01.04.2021 t/m 31.03.2026
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor de gehele looptijd: € 3.345.881
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Doel van de Subsidieregeling restauratie klinkend erfgoed (RKERF) is het stimuleren van de restauratie van klinkend erfgoed (beiaarden, orgels, maar ook kleinere klinkende onderdelen van rijksmonumenten zoals luidklokken en uurwerken).

Deze regeling geldt in aanvulling op de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.

In aanmerking voor subsidie komen eigenaren. Onder een eigenaar wordt verstaan: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die het recht van eigendom of een ander zakelijk recht heeft op een rijksmonument met één of meer klinkende onderdelen.

De subsidie bedraagt ten hoogste 30% van de restauratiekosten.

Subsidiabel zijn de restauratiekosten, de kosten van een verduurzamingsadvies en de kosten met betrekking tot de voorbereiding van de aanvraag (aanbestedingskosten, leges, en kosten voor inspectie, onderzoek, planvorming of rapporten).

Aanvragen konden vanaf 1 september 2021 tot en met 20 oktober 2021 met behulp van een aanvraagformulier via email (subsidies@cultureelerfgoed.nl) worden ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Laatst gewijzigd op 2022-01-11 — Wijziging: subsidieplafond verhoogd van € 2.425.000 naar € 3.345.881 + verdeelsystematiek gewijzigd

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Smallepad 5
3811 MG AMERSFOORT
NEDERLAND

+