Stichting Voeten in de Aarde

Het doel van de Stichting Voeten in de Aarde (VOETEN) is het veranderen van de wereld door het (financieel) ondersteunen van initiatieven gericht op:

Subsidie direct aanvragen

Looptijd Onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
Behandeld door Stichting Voeten in de Aarde
Verstrekt door Stichting Voeten in de Aarde
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Stichting Voeten in de Aarde (VOETEN) is het veranderen van de wereld door het (financieel) ondersteunen van initiatieven gericht op:

  • rechtvaardige verdeling van geld, kennis en macht;
  • behoud en verbetering van het milieu;
  • naleving van mensenrechten;
  • respectvol omgaan van mensen met elkaar en hun omgeving.


Subsidie wordt verstrekt aan organisaties die binnen de doelen van de stichting initiatieven opzetten en voor projecten waarbij duidelijk sprake is van eigen initiatief en inbreng van de doelgroep.

De hoogte van de bijdrage wordt per geval bepaald. De ondersteuning kan bestaan uit giften, garanties of leningen.

Aanvragen kunnen worden ingediend door een vragenlijst in te vullen en op te sturen naar de Stichting Voeten in de Aarde.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-22 — Gezien de omvang van het fonds worden in de praktijk voortaan zelden projecten gesteund waarvan de totale omvang groter is dan € 50.000 (dit was voorheen € 15.000)

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Stichting Voeten in de Aarde.

Stichting Voeten in de Aarde

p/a Weerdsingel oz 28
3514 AB UTRECHT
NEDERLAND

+