No

Het doel van de No-riskpolis van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is werkgevers te steunen die één of meer werknemers in dienst nemen die ziek of gehandicapt zijn.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd Onbepaald
Aanvraagtermijn Achteraf
Budget Onbepaald
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de No-riskpolis van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is werkgevers te steunen die één of meer werknemers in dienst nemen die ziek of gehandicapt zijn.

De regeling houdt in dat de werkgever een Ziektewet-uitkering van UWV krijgt voor de werknemer als hij ziek wordt (een Ziektewet-uitkering is 70% tot 100% van het dagloon), geen hogere premie hoeft te betalen als hij een Ziektewet-uitkering krijgt en geen hogere premie hoeft te betalen als hij in de WGA komt.

De no-riskpolis kan worden ingezet voor werknemers die:

  • bij het begin van het dienstverband een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering hebben;
  • vallen onder de doelgroep van de banenafspraak;
  • door ziekte of handicap problemen hebben of hadden bij het volgen van onderwijs.


De werkgever hoeft de polis niet van te voren aan te vragen. Op het moment dat de werknemer ziek wordt, geeft de werkgever bij ziekmelding bij UWV aan dat voor de betreffende werknemer de no-riskpolis geldt. Dit moet binnen zes weken na ziekmelding gebeuren.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-09-01 — Uitgesplitst

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV_VAR).

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV_VAR)

Variabel
NEDERLAND

+