Stichting Wim Tijhaar Educatiefonds voor hoop en toekomstkansen

+