Regeling digitale literatuur

Het doel van de Regeling digitale literatuur (RDLLETTER) is het stimuleren van de ontwikkeling van literatuur in het digitale domein.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.08.2015 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Talentontwikkeling interdisciplinair: jaarlijks € 60.000. Projecten: jaarlijks € 75.000.
Behandeld door Nederlands Letterenfonds
Verstrekt door Nederlands Letterenfonds
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Regeling digitale literatuur (RDLLETTER) is het stimuleren van de ontwikkeling van literatuur in het digitale domein.

Subsidie wordt verstrekt aan natuurlijke personen en rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid.

De regeling is van toepassing op projectsubsidies die worden verstrekt in twee categorieën:

  • a. talentontwikkeling interdisciplinair;
  • b. projecten.


De hoogte van de subsidie varieert per categorie:

  • talentontwikkeling interdisciplinair: maximaal € 10.000 per aanvraag, waarvan € 2500 aan begeleidingskosten voor de coach;
  • projecten: maximaal 70% van de kosten tot een maximum van € 20.000 per aanvraag.


Aanvragen kunnen met een aanvraagformulier worden ingediend bij het Nederlands Letterenfonds (NLLETTER).

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-01-21 — Deadlines 2022 bekendgemaakt: 10 april en 17 oktober 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Nederlands Letterenfonds.

Nederlands Letterenfonds

Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR AMSTERDAM
Postbus 16588

+