N.V. NOM – Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland

+