Subsidieregeling promotie Friestalige boeken

Het doel van de Subsidieregeling promotie Friestalige boeken (PFBFR2014) is het bevorderen van de promotie van Friestalige fictie en non-fictie.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 05.07.2014 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 10.000. Voor 2020: € 10.000.
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling promotie Friestalige boeken (PFBFR2014) is het bevorderen van de promotie van Friestalige fictie en non-fictie.

De Subsidieregeling promotie Friestalige boeken (promoasje Frysktalige boeken) is een onderdeel van de Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân (KMFFR).

In aanmerking voor subsidie komen natuurlijke personen en rechtspersonen.

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten ter promotie van het Friese boek op een locatie in Europa, en voor activiteiten ter promotie van het Friese boek op een locatie buiten Europa.

De subsidie bedraagt de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 2250 (in Europa) dan wel € 3000 (buiten Europa).

Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagperiode met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-22 — Wijziging regeling + subsidieplafond en openstelling 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Friesland.

Provincie Friesland

Tweebaksmarkt 52
8911 KZ LEEUWARDEN
NEDERLAND

+