16 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Sla deze zoekopdracht op

Europees Fonds voor Strategische Investeringen

0

Het doel van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) is om door middel van gerichte investeringen de structurele economische groei en de werkgelegenheid in de Europese Unie (EU) te bevorderen.

Geopend  Garantie, Krediet, lening, Participatie

Subsidieregeling andere eindtoetsen PO

0

Het doel van de Subsidieregeling andere eindtoetsen PO (EINDPO) is het bieden van een reële en gelijkwaardige mogelijkheid voor aanbieders om een alternatieve eindtoets te ontwikkelen en aan te bieden aan scholen.

Geopend  Subsidie

Horizon 2020 – onderdeel Wetenschap met en voor de samenleving

0

Doel van het onderdeel Wetenschap met en voor de samenleving (HORIZONWS) is een effectieve samenwerking tot stand te brengen tussen wetenschap en samenleving, nieuw talent te rekruteren voor de wetenschap en wetenschappelijke excellentie te koppelen aan maatschappelijk bewustzijn en …

Geopend  Subsidie

Horizon 2020 acties (MSCA)

0

Vanuit de specifieke doelstelling Marie Skłodowska-Curie-acties (MSCA) is steun beschikbaar voor het versterken van vaardigheden, opleidingen en loopbaanontwikkeling van onderzoekers.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân

0

Het doel van de Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân (KMFFR) is het subsidiëren van activiteiten op het terrein van cultuur en gemeenschap.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân

1

Met de Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân (SWFFR) draagt de provincie bij aan de subsidiëring van activiteiten op het terrein van Wurkje foar Fryslân.

Geopend  Subsidie

Stichting Lighthouse Fonds

0

De Stichting Lighthouse Fonds (LIGHTHOUSE) financiert of ondersteunt incidentele evenementen, gebeurtenissen en bijzondere omstandigheden in relatie tot de bouwnijverheid.

Geopend  Overig

Europees programma Justitie

0

De algemene doelstelling van het Europees programma Justitie (EPJUST) is bij te dragen tot de verdere ontwikkeling van een Europese rechtsruimte, in het bijzonder door de justitiële samenwerking in burgerlijke en in strafzaken te bevorderen.

Geopend  Subsidie

Young Expert Programme Water (YEP Water) en Young Expert Programme Agrofood (YEP Agrofood)

0

Het doel van het Young Expert Programme Water, ook wel YEP Water en het Young Expert Programme Agrofood, ook wel YEP Agrofood (YEP) is het verjongen en versterken van de professionaliteit en expertise in de Nederlandse water- en agrofood-sector in zowel ontwikkelingslanden als bij bedrijven, …

Geopend  Subsidie

Europees programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen (COSME)

0

Het doel van het Europees programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen (COSME) is het verbeteren van het ondernemersklimaat en concurrentievermogen van Europese ondernemingen.

Geopend  Krediet, lening, Subsidie

ERA-net (European Research Area Networks)

0

Het doel van ERA-net (ERANET) is versnippering van onderzoek in Europa tegen te gaan en de kwaliteit van onderzoek te stimuleren.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling reserve leefbaarheid Krimpgebieden

1

Het doel van de Subsidieregeling reserve leefbaarheid Krimpgebieden (RLKRIMPGR) is het bijdragen aan het voorkomen en oplossen van problemen op het gebied van leefbaarheid. Het gaat hierbij om vraagstukken op het terrein van wonen, onderwijs, zorg, sociaaleconomische vitalisering, kwetsbare …

Geopend  Subsidie
+