Zeldzame melkkoeien

Op basis van de regeling Zeldzame melkkoeien (MZRR) kan subsidie worden verstrekt aan houders voor het houden van zeldzame melkkoeien die als zodanig bekend zijn in het Identificatie- en Registratiesysteem rund (I&R-systeem rund).

Looptijd 14.06.2020 t/m 30.06.2023
Aanvraagtermijn Achteraf
Budget Voor 2022: € 500.000. Voor 2021: € 500.000.
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Op basis van de regeling Zeldzame melkkoeien (MZRR) kan subsidie worden verstrekt aan houders voor het houden van zeldzame melkkoeien die als zodanig bekend zijn in het Identificatie- en Registratiesysteem rund (I&R-systeem rund).

De regeling valt onder Hoofdstuk 2, Titel 2.14 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (KEZS). De regeling heeft betrekking op de volgende zeldzame melkkoeien:

  • zeldzame runderrassen: raszuivere runderen behorend tot een van de rassen Brandrood rund, Fries-Hollands vee (zwartbont), Groninger blaarkop, Lakenvelder, Roodbont Fries vee; of
  • dubbeldoel runderen met zeldzame kleurslagen: runderen behorend tot een dubbeldoeltype met een van de kleurslagen Baggerbont, Blauwbont, Vaal, Vaalbont of Witrik.


In aanmerking voor subsidie komen houders van zeldzame melkkoeien die melk leveren aan een zuivelonderneming of die de op het eigen bedrijf geproduceerde melk zelf verwerken tot eindproducten en die een relatienummer hebben.

De subsidie wordt verstrekt voor het houden van zeldzame melkkoeien in het voorgaande kalenderjaar ten opzichte van het jaar waarin de subsidie is opengesteld en de subsidieaanvraag is ingediend. Het aantal zeldzame melkkoeien dat in een kalenderjaar wordt gehouden wordt berekend door het aantal blijkens het I&R-systeem rund aanwezige zeldzame melkkoeien op 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november van dat kalenderjaar op te tellen en de uitkomst te delen door vier.

De hoogte van de subsidie betreft het aantal zeldzame melkkoeien per kalenderjaar vermenigvuldigd met € 150.

Aanvragen kunnen van 1 maart tot en met 31 maart 2022 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Laatst gewijzigd op 2021-12-09 — Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+