Wij Techniek TeamWork Regeling (WTR)

Het doel van de Wij Techniek TeamWork Regeling (WIJ-WTR) is het verstrekken van een tegemoetkoming aan werkgevers in de technische installatiebranche voor het faciliteren, opleiden en begeleiden van nieuwkomers en vakmensen.

Looptijd 01.04.2021 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Wij Techniek TeamWork Regeling (WIJ-WTR) is het verstrekken van een tegemoetkoming aan werkgevers in de technische installatiebranche voor het faciliteren, opleiden en begeleiden van nieuwkomers en vakmensen op basis van een TeamWork projectplan.

In aanmerking komen bedrijven in de technische installatiebranche die aangesloten zijn bij Wij Techniek.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet er sprake zijn van een door Wij Techniek goedgekeurd TeamWork projectplan. In dit projectplan wordt vastgesteld wat de totale beschikbare tegemoetkoming per kandidaat is en welk deel van die tegemoetkoming de werkgever kan declareren.

De hoogte van de tegemoetkoming is maximaal € 500 voor een assessment en maximaal € 3500 voor beroepsbegeleiding of beroepstraining of een combinatie van beide. Deze bedragen zijn exclusief btw.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij Wij Techniek.

Laatst gewijzigd op 2022-02-16 — Er is nog geen nieuwe cao Metaal & Techniek. Dat heeft tot gevolg dat Wij Techniek in 2022 voorlopig geen tegemoetkomingen verstrekt.

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf.

Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf

Korenmolenlaan 4
3447 GG Woerden
Nederland

+