Welzijnsvriendelijke stalvloeren voor vleeskalveren

Het doel van de regeling Welzijnsvriendelijke stalvloeren voor vleeskalveren (WSVL) is het stimuleren dat vleeskalverhouders welzijnsvriendelijke vloeren in de kalverstal gaan toepassen, of bestaande vloeren (deels) vervangen door een welzijnsvriendelijke vloer.

Looptijd 01.07.2018 t/m 30.09.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2018/2019: € 13.885.000
Behandeld door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Verstrekt door Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de regeling Welzijnsvriendelijke stalvloeren voor vleeskalveren (WSVL) is het stimuleren dat vleeskalverhouders welzijnsvriendelijke vloeren in de kalverstal gaan toepassen, of bestaande vloeren (deels) vervangen door een welzijnsvriendelijke vloer.

De regeling valt onder Hoofdstuk 4, Titel 4.3 van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies (REES) en wordt medegefinancierd uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO).

In aanmerking komen vleeskalverhouders (een eigenaar van één of meerdere stallen waarin bedrijfsmatig vleeskalveren worden gehouden).

Subsidie kan worden verstrekt voor de aanschaf en installatie van een welzijnsvriendelijke stalvloer en indien van toepassing, wanneer de welzijnsvriendelijke stalvloer niet op de bestaande roostervloer kan worden bevestigd, voor de aanschaf van nieuwe roostervloeren of voor de kosten voor het laten infrezen van de bestaande roostervloeren door een vleeskalverenhouder.

De subsidie bedraagt 40% van de aanschaf- en installatiekosten.

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland tijdens de volgende periodes:

  • 1 oktober 2018 tot en met 30 oktober 2018;
  • 1 september 2019 tot en met 30 september 2019.

Laatst gewijzigd op 2020-05-01 — Verhoging plafond

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+