Uitvoeringsregeling subsidie cofinanciering Waddenfonds Noord

Het doel van de Uitvoeringsregeling subsidie cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland 2014 (WADDENNH) is het stimuleren van projecten in het Noord-Hollandse deel van het Waddengebied die zonder bijdrage vanuit het Waddenfonds (WADDEN) en de provincie Noord-Holland niet van de grond zouden komen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 21.02.2014 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 2,2 miljoen. Voor 2021: € 2,7 miljoen.
Behandeld door Provincie Noord-Holland
Verstrekt door Provincie Noord-Holland
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Uitvoeringsregeling subsidie cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland 2014 (WADDENNH) is het stimuleren van projecten in het Noord-Hollandse deel van het Waddengebied die zonder bijdrage vanuit het Waddenfonds (WADDEN) en de provincie Noord-Holland niet van de grond zouden komen.

Op de regeling – opvolger van de Uitvoeringsregeling subsidie cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland 2012 (WADNH) – is de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011 van toepassing.

In aanmerking voor subsidie komt eenieder die voor het uitvoeren van dezelfde activiteiten in de provincie Noord-Holland subsidie heeft ontvangen vanuit het Waddenfonds.

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die:

  • passen binnen het Uitvoeringsplan Waddenfonds van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds; en
  • worden uitgevoerd binnen de provincie Noord-Holland, dan wel in overwegende mate gericht zijn op of ten goede komen aan de provincie Noord-Holland.


Subsidie wordt geweigerd indien de kosten van de activiteit minder dan € 200.000 bedragen.

De subsidie bedraagt 10% van de door Gedeputeerde Staten noodzakelijk geachte kosten tot maximaal € 500.000.

Aanvragen kunnen met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-31 — Subsidieplafond 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Noord-Holland.

Provincie Noord-Holland

Dreef 3
2012 HR HAARLEM
NEDERLAND

+