Uitvoeringskader REACT EU Uitvragen 2021: REACT EU: Innovatie ecosysteem Duurzame gezondheid

Het doel van de uitvraag 'REACT EU: Innovatie ecosysteem Duurzame gezondheid' (IEDZSNN) is het ondersteunen van samenwerkende partijen, met voorstellen die zijn gericht op het oplossen van knelpunten in het Noord-Nederlandse gezondheidsinnovatie-ecosysteem, die door de COVID-19 pandemie (duidelijker) zijn blootgelegd, en daarmee de basis versterken voor het benutten van innovatiekansen rond de RIS3 Transitie ‘Van zorg naar (duurzame) gezondheid’, en de potentiële impact van initiatieven rond kansen vergroten.

Looptijd 21.06.2021 t/m 30.09.2023
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 5 miljoen
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de uitvraag ‘REACT EU: Innovatie ecosysteem Duurzame gezondheid’ (IEDZSNN) is het ondersteunen van samenwerkende partijen, met voorstellen die zijn gericht op het oplossen van knelpunten in het Noord-Nederlandse gezondheidsinnovatie-ecosysteem, die door de COVID-19 pandemie (duidelijker) zijn blootgelegd, en daarmee de basis versterken voor het benutten van innovatiekansen rond de RIS3 Transitie ‘Van zorg naar (duurzame) gezondheid’, en de potentiële impact van initiatieven rond kansen vergroten.

De uitvraag ‘REACT EU: Innovatie ecosysteem Duurzame gezondheid’ is één van de uitvragen binnen het Uitvoeringskader REACT EU Uitvragen 2021. Op basis van dit uitvoeringskader wil SNN met REACT EU middelen experimenteren met een aantal uitvragen, gericht op de weerbaarheid van het innovatie-ecosysteem, in opmaat naar het verder uitwerken van de integrale en innovatieve aanpak die SNN voorziet voor de periode 2021-2027.

Subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van natuurlijke rechtsvormen en rechtspersonen.

Met deze uitvraag roept SNN partijen in het Noord-Nederlandse gezondheidsinnovatie-ecosysteem op om gezamenlijk met een integraal voorstel te komen. SNN zoekt een ‘game changer’, een initiatief dat onvolkomenheden en inefficiënties in het systeem adresseert, een duurzame basis biedt voor een intensieve en impactvolle samenwerking in het systeem, over domeinen heen en op Noordelijke schaal, en een effectief raamwerk creëert voor een duurzamer gezondheidssysteem en voor het benutten van innovatiekansen die deze transitie voor Noord-Nederland met zich meebrengt. Een passend voorstel kent een programmatische aanpak, waarbij in samenhang knelpunten worden opgepakt en oplossingen worden uitgewerkt.

De subsidie bedraagt maximaal 70% van de subsidiabele kosten.

Aanvragen kunnen tot en met 20 augustus 2021 via een webportal worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Laatst gewijzigd op 2021-06-21 — Nieuwe regeling

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
Nederland

+