Uitvoeringskader REACT EU Uitvragen 2021: REACT EU: Benutten kansen RIS3 transities (Open Innovatiekans Noord Nederland)

Het doel van de uitvraag 'REACT EU: Benutten kansen RIS3 transities' (Open Innovatiekans Noord Nederland) (OIKSNN) is het ondersteunen van consortia met initiatieven die vanuit een integrale visie inspelen op innovatiekansen rond de RIS3 Transities ‘Van een lineaire naar een circulaire economie’, ‘Van fossiele naar hernieuwbare energie’, ‘Van zorg naar duurzame gezondheid’ en ‘Van analoog naar digitaal’.

Looptijd 21.06.2021 t/m 30.09.2023
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 6 miljoen
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de uitvraag ‘REACT EU: Benutten kansen RIS3 transities’ (Open Innovatiekans Noord Nederland) (OIKSNN) is het ondersteunen van consortia met initiatieven die vanuit een integrale visie inspelen op innovatiekansen rond de RIS3 Transities ‘Van een lineaire naar een circulaire economie’, ‘Van fossiele naar hernieuwbare energie’, ‘Van zorg naar duurzame gezondheid’ en ‘Van analoog naar digitaal’.

De uitvraag ‘REACT EU: Benutten kansen RIS3 transities’ is één van de uitvragen binnen het Uitvoeringskader REACT EU Uitvragen 2021. Op basis van dit uitvoeringskader wil SNN met REACT EU middelen experimenteren met een aantal uitvragen, gericht op de weerbaarheid van het innovatie-ecosysteem, in opmaat naar het verder uitwerken van de integrale en innovatieve aanpak die SNN voorziet voor de periode 2021-2027.

Subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van natuurlijke rechtsvormen en rechtspersonen.

Subsidie wordt verstrekt voor projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van waardenketens, verdienmodellen en ecosystemen rond kansen die zich voordoen binnen de vier transities uit de RIS3. Bij de uitvraag geldt dat ‘groen’ en ‘digitaal’ kernbegrippen zijn. SNN zoekt voorstellen die binnen elke transitie waarop wordt ingespeeld, de verbinding weten te leggen met vergroening en digitalisering.

De subsidie bedraagt maximaal 60% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 1,5 miljoen per project. Subsidiabele kosten zijn vooraf niet afgebakend.

Aanvragen kunnen tot en met 13 september 2021 via een webportal worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Laatst gewijzigd op 2021-06-21 — Nieuwe regeling

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
Nederland

+