Regeling Translation Grants for Foreign Publishers

Het doel van de Regeling Translation Grants for Foreign Publishers (NLLETTERTRANS) van het Nederlands Letterenfonds (NLLETTER) is het bevorderen van de internationale bekendheid met en verspreiding van Nederlandse literatuur. Onder Nederlandse literatuur worden zowel Nederlands- als Friestalige literaire werken verstaan.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2014 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
Behandeld door Nederlands Letterenfonds
Verstrekt door Nederlands Letterenfonds
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Regeling Translation Grants for Foreign Publishers (NLLETTERTRANS) van het Nederlands Letterenfonds (NLLETTER) is het bevorderen van de internationale bekendheid met en verspreiding van Nederlandse literatuur. Onder Nederlandse literatuur worden zowel Nederlands- als Friestalige literaire werken verstaan.

De regeling vervangt de Regeling vertaalde Nederlandse- en Friestalige boekuitgaven.

Subsidie wordt verstrekt aan rechtspersonen die niet in de landen van de Nederlandse Taalunie gevestigd zijn en die op continue basis bedrijfsactiviteiten ontplooien met als doel onder meer de uitgave van literaire werken.

In het kader van de regeling wordt subsidie verstrekt voor (een deel van) de kosten van een aanvrager voor de uitgave van werken.

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van een aantal factoren.

Aanvragen kunnen het gehele jaar door met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het Nederlands Letterenfonds. De aanvraag moet voorafgaand aan de uitgave worden ingediend. Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2019-07-04 — Een buitenlandse uitgever kan nu maximaal vier aanvragen voor werken van één auteur of illustrator indienen (was drie) + een vertaler die in Nederland woont kan een aanvulling op het honorarium van de buitenlandse uitgever aanvragen, tot een maximum van € 0,068 per woord (was € 0,064)

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Nederlands Letterenfonds.

Nederlands Letterenfonds

Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR AMSTERDAM
Postbus 16588

+