Topfonds Gelderland: Innovatie

Het doel van het Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG) is het bevorderen van projecten (inclusief circulaire economie) die rechtstreeks bijdragen aan de realisatie van duurzame energievoorziening in Gelderland.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 2012 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG) is het bevorderen van projecten (inclusief circulaire economie) die rechtstreeks bijdragen aan de realisatie van duurzame energievoorziening in Gelderland. IEG bestaat uit twee thema’s: innovatie en duurzame energievoorziening. Het innovatieve deel is inmiddels uitgeïnvesteerd.

Het Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG) is een dochterfonds van het Topfonds Gelderland. Topfonds Gelderland investeert in innovatieve ondernemingen en projecten. Dit gebeurt, in samenwerking met co-investeerders, in de vorm van directe investeringen in ondernemingen en via investeringen in marktfondsen.

In het kader van het thema duurzame energievoorziening komen bedrijven in Nederland die gebruik maken van bewezen technologieën op het gebied van duurzame energievoorziening en waarvan de te verwachten rendementen in termen van productie van hernieuwbare energie en energiebesparing neerslaan op Gelders grondgebied.

IEG verstrekt financiering voor projecten (inclusief circulaire economie) die rechtstreeks bijdragen aan de realisatie van duurzame energievoorziening in Gelderland (de provincie omarmt de doelstelling dat Gelderland in 2050 energieneutraal zal zijn, en dat op weg daarnaartoe in aansluiting op de landelijke doelstelling in 2030 een reductie in de CO2 uitstoot van 49% zal zijn bereikt). Projecten die in aanmerking kunnen komen zijn bijvoorbeeld: warmtenetten, geothermie, biomassa installaties en zonne-energie installaties.

Focus ligt op projecten waarvan het te verwachten rendement niet opweegt tegen niet-technologische risiso’s (zoals prijsontwikkeling van energie, maar ook afname of vollooprisico’s bij de aanleg van energie-infrastructuur. Inzet van houtige biomassa komt in aanmerking voor zover oogst en benutting op een verantwoorde en duurzame wijze plaatsvinden.

Ondersteuning kan worden geboden in de vorm van participaties en (converteerbare) (achtergestelde) leningen. De omvang van de ondersteuning is minimaal € 100.000 en maximaal € 5 miljoen.

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning kan contact worden opgenomen met Oost NL.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-02-19 — Gesplitst

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Oost NL.

Oost NL

Laan van Malkenschoten 40
7333 NP Apeldoorn
Nederland

+