Tijdelijke subsidieregeling onderzoeksjournalistiek 2021

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling onderzoeksjournalistiek 2021-2023 (OZJ21) is om het onderzoeksjournalistieke veld in Nederland duurzaam te versterken.

Looptijd 20.09.2021 t/m 31.12.2024
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022 en 2023: jaarlijks € 2.225.000 (€ 715.000 voor subsidies in spoor 1, € 520.000 voor subsidies in spoor 2 en € 990.000 voor subsidies in spoor 3)
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling onderzoeksjournalistiek 2021-2023 (OZJ21) is om het onderzoeksjournalistieke veld in Nederland duurzaam te versterken.

Subsidie kan worden aangevraagd door in Nederland actieve media- of nieuwsorganisaties (rechtspersonen dan wel rechtspersonen in oprichting).

Subsidie kan worden aangevraagd voor:

 • a) de kosten van een passende beloning van medewerkers op nieuw te creëren arbeidsplaatsen uitsluitend ten behoeve van onderzoeksjournalistiek;
 • b) bijkomende kosten van activiteiten die daarmee rechtstreeks verband houden en die van toegevoegde waarde of voorwaardelijk zijn voor de uitvoering.


Het Stimuleringsfonds kan subsidie verstrekken in de volgende vormen, sporen genaamd:

 • spoor 1: meerjarige subsidie;
 • spoor 2: subsidie ten behoeve van ontwikkeling van regionale en lokale redacties; en
 • spoor 3: subsidie ten behoeve van structurele samenwerking tussen media.


Een subsidie als bedoeld onder b, die verstrekt wordt in de sporen 1 en 3, bedraagt per project maximaal 10% van de totale toegekende subsidie.

Voor de subsidie binnen spoor 2 geldt een vaste bijdrage van € 10.000 die uitsluitend bestemd is voor het vergaren van kennis die essentieel is voor het bedrijven van onderzoeksjournalistiek.

De maximale hoogte van de te verlenen subsidie per aanvrager in elk spoor is:

 • € 150.000 per kalenderjaar binnen spoor 1;
 • € 52.000 binnen spoor 2;
 • € 150.000 binnen spoor 3.


Aanvragen kunnen van 20 september 2021 tot en met 15 oktober 2021 (23:59 uur) met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Aanvragen worden gerangschikt op basis van diverse inhoudelijke criteria, waarna subsidie wordt toegekend op volgorde van de rangschikking.

Laatst gewijzigd op 2021-10-12 — Deadline verschoven naar 15 oktober 2021 (was 10 oktober 2021)

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

Koninginnegracht 46
2514 AD Den Haag
Nederland

+