Tijdelijke stimuleringsregeling schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam

Het doel van de Tijdelijke stimuleringsregeling schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam (TSSBDL) is het verstrekken van financiële bijdragen aan de binnenvaartsector ten behoeve van initiatieven die bijdragen aan het verminderen van door de binnenvaart veroorzaakt brandstofverbruik, broeikasgasemissies en emissies naar de lucht in de regio Rotterdam.

Looptijd 01.01.2010 t/m 31.12.2024
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor de aanvraagperiode van 1 oktober 2019 tot en met 10 januari 2020: € 500.000
Behandeld door Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart (EICB)
Verstrekt door Havenbedrijf Rotterdam N.V.
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Tijdelijke stimuleringsregeling schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam (TSSBDL) is het verstrekken van financiële bijdragen aan de binnenvaartsector ten behoeve van initiatieven die bijdragen aan het verminderen van door de binnenvaart veroorzaakt brandstofverbruik, broeikasgasemissies en emissies naar de lucht in de regio Rotterdam.

De regeling wordt uitgevoerd door het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam.

Subsidie kan worden aangevraagd door ondernemingen en publiekrechtelijke instellingen of combinaties daarvan.

De subsidie bedraagt maximaal 25% van de subsidiabele kosten indien het initiatief enkel is gericht op het doen van onderzoek en maximaal 75% van de subsidiabele kosten indien het initiatief is gericht op de concrete uitvoering van tastbare demonstratieprojecten.

Aanvragen konden van 1 oktober 2019 tot en met 10 januari 2020 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart van de Stichting Projecten Binnenvaart te Rotterdam.

Laatst gewijzigd op 2020-09-03 — Actualisatie

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart (EICB).

Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart (EICB)

Vasteland 78
3011 BN Rotterdam
Nederland

+