Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

Het doel van de Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) is om het werkgevers mogelijk te maken om, in tijden van acute en zware terugval in de omzet van minimaal 20%, hun werknemers zoveel mogelijk in dienst te houden voor de uren die zij werkten voordat sprake was van die zware terugval.

Looptijd 02.04.2020 t/m 31.07.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
Behandeld door Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV hoofdkantoor)
Verstrekt door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) is om het werkgevers mogelijk te maken om, in tijden van acute en zware terugval in de omzet van minimaal 20%, hun werknemers zoveel mogelijk in dienst te houden voor de uren die zij werkten voordat sprake was van die zware terugval.

De regeling vervangt de Regeling Werktijdverkorting (WTV-regeling).

Concreet kan aan een werkgever, die gedurende een aaneengesloten periode van drie kalendermaanden (in de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020) verwacht te worden geconfronteerd met een daling van de omzet van minimaal 20%, per loonheffingennummer een subsidie worden verstrekt over de loonsom in de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020. De subsidie wordt verstrekt voor de loonkosten van alle werknemers die in dienst zijn bij de werkgever (werknemers met een contract voor onbepaalde tijd en werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven en loon ontvangen van de werkgever gedurende de periode waarover de subsidie wordt verstrekt). Ook uitzendbureaus kunnen een aanvraag indienen voor zover zij hun uitzendkrachten in dienst houden.

De subsidie wordt in beginsel gebaseerd op de loonsom van januari 2020 en bedraagt per maand maximaal 90% van de loonsom over januari 2020. Het maximale percentage van 90% van de totale loonsom zal worden uitbetaald bij een omzetdaling van 100%. Is de omzetdaling lager, dan zal de subsidie evenredig lager worden vastgesteld.

Het subsidiebedrag heeft ten aanzien van het loon een bovengrens. Als loon wordt maximaal twee keer het maximumdagloon per maand per individuele werknemer (omgerekend naar de driemaandsperiode) in aanmerking genomen. Dat komt neer op € 9538 per maand. Loon boven € 9538 per maand komt niet voor subsidie in aanmerking.

Er zal een voorschot worden verleend van 80% van de verleende subsidie. Dit voorschot wordt na afloop verrekend met het definitief vastgestelde subsidiebedrag.

Aanvragen kunnen van 6 april 2020 tot en met 5 juni 2020 elektronisch worden ingediend bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Een werkgever kan eenmaal per loonheffingennummer een subsidieaanvraag indienen.

Laatst gewijzigd op 2021-12-10 — Technische wijziging

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV hoofdkantoor).

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV hoofdkantoor)

La Guardiaweg 36-66 (gebouw A)
1043 DJ AMSTERDAM
NEDERLAND

+