Thematische technology transfer

Het doel van de regeling Thematische technology transfer (TTT) is het stimuleren van thematische samenwerking van onderzoeksorganisaties op het gebied van kennisoverdracht, en het stimuleren dat investeerders investeringen doen in startups die gebruik maken van kennis van onderzoeksorganisaties binnen datzelfde thema.

Looptijd 01.04.2019 t/m 31.03.2024
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2021: € 0. Voor 2020: € 24 miljoen. Voor 2019: € 24 miljoen.
Verstrekt door Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de regeling Thematische technology transfer (TTT) is het stimuleren van thematische samenwerking van onderzoeksorganisaties op het gebied van kennisoverdracht, en het stimuleren dat investeerders investeringen doen in startups die gebruik maken van kennis van onderzoeksorganisaties binnen datzelfde thema.

De regeling valt onder Hoofdstuk 3, Titel 3.22 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (KEZS) en maakt onderdeel uit van het instrumentarium van het Toekomstfonds.

Subsidie kan worden verstrekt aan een deelnemer in een TTT-samenwerkingsverband voor het uitvoeren van een thematisch technology transferplan. Een TTT-samenwerkingsverband is een samenwerkingsverband dat bestaat uit minimaal drie onderzoeksorganisaties of een thematisch consortium én een thematisch technology transferfonds (dit is een kapitaalvennootschap, vennootschap met een afgescheiden vermogen, of rechtspersoon met een afgescheiden vermogen niet zijnde een vennootschap, ingericht naar het recht van één van de lidstaten van de Europese Unie, die tot doel heeft het verstrekken van risicokapitaal aan kennisstarters die actief zijn binnen één thema).

De regeling bestaat uit twee pijlers, die gebundeld aangevraagd moeten worden:

  • een subsidie voor onderzoeksorganisaties voor gezamenlijke kennisoverdrachtactiviteiten rondom een bepaald thema (pijler 1);
  • een subsidie in de vorm van een geldlening aan een thematisch technology transferfonds (TTT-fonds) voor het doen van investeringen in kennisstarters (pijler 2).


De subsidie voor de activiteiten van de onderzoeksorganisatie (pijler 1) bedraagt 100% van de subsidiabele kosten, maar ten hoogste € 2,5 miljoen per aanvraag. De activiteiten die kunnen worden gesubsidieerd vanuit pijler 1 dienen bij te dragen aan het oprichten van kennisstarters, maar vinden dus plaats binnen onderzoeksorganisaties, vóór de daadwerkelijke oprichting van de kennisstarter.

Voor de feitelijke ondersteuning van de kennisstarter, kunnen TTT-fondsen op basis van pijler 2 maximaal € 5,3 miljoen subsidie in de vorm van een geldlening krijgen voor de verkrijgingsprijs van participaties in kennisstarters. Het TTT-fonds is niet verplicht rente te betalen over de lening, maar moet wel een deel van de netto-inkomsten die worden gegenereerd vanuit de participaties afdragen aan de Staat. Daarnaast kunnen TTT-fondsen maximaal € 200.000 subsidie ontvangen voor de managementkosten van het TTT-fonds.

Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagperiode met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Aanvragen worden gerangschikt.

Om in aanmerking te komen voor subsidie dient het TTT-samenwerkingsverband bij de aanvraag een thematisch technology transferplan in, dat bestaat uit een kennisoverdrachtplan voor pijler 1 en een fondsplan voor pijler 2 met dezelfde thematische focus, en waarin de samenhang tussen de beide plannen omschreven wordt.

Laatst gewijzigd op 2021-04-22 — Voor 2021 is geen budget (meer) beschikbaar, zo meldt RVO

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

+