Suikeroom Durfkapitaal

Het doel van Suikeroom Durfkapitaal (SUIKEROOM) is het koppelen van 'kleurrijke' ondernemers met concrete groeiplannen aan kapitaalkrachtige, gevestigde ondernemers. Hiertoe werkt de organisatie samen met participatiefondsen in Nederland.

Looptijd Medio 2007 - onbepaald
Aanvraagtermijn Achteraf
Budget Onbepaald
Behandeld door Suikeroom Durfkapitaal
Verstrekt door Suikeroom Durfkapitaal
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van Suikeroom Durfkapitaal (SUIKEROOM) is het koppelen van ‘kleurrijke’ ondernemers met concrete groeiplannen aan kapitaalkrachtige, gevestigde ondernemers. Hiertoe werkt de organisatie samen met participatiefondsen in Nederland. De participatiefondsen, bestaande uit ervaren ondernemers, doen de daadwerkelijke investeringen.

In een participatiefonds zijn maximaal twintig gevestigde ondernemers verenigd. Via het fonds nemen de participanten een risicodragende participatie in de bedrijven van de ondernemers. En hebben zij dus ook een direct financieel belang bij het succes van de ondernemingen. Naast kapitaal stellen participanten ook hun ervaring en netwerk ter beschikking. Participanten fungeren ook als mentor van individuele ondernemers.

Suikeroom Durfkapitaal kent twee taken:

  • het werven van ambitieuze kleurrijke ondernemers die met hun bedrijf willen doorgroeien;
  • het beoordelen van de plannen van deze ondernemers en het vervolgens voordragen van de kandidaten bij de participatiefondsen.


De fondsen richten zich op investeringen van € 25.000 tot circa € 100.000, afhankelijk van de ondernemer en het plan om te groeien. Daarnaast is er veel ervaring met het vergroten van de financieringsruimte, doordat de participatie vaak additionele leningen of cofinancieringen door andere investeerders mogelijk maakt.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij Suikeroom Durfkapitaal.

Laatst gewijzigd op 2017-11-08 — Vanwege een interne re-organisatie bij Suikeroom Durfkapitaal kunnen er op dit moment geen nieuwe aanvragen in behandeling worden genomen

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Suikeroom Durfkapitaal.

Suikeroom Durfkapitaal

+