Subsidieverordening natuur

Het doel van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Drenthe 2016 (SNLDR2016) is het versterken van de natuur en een effectieve invulling geven aan de internationale natuurdoelen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 21.03.2015 - onbepaald
Aanvraagtermijn Tijdens een openstelling
Budget Per openstelling bepaald
Behandeld door Provincie Drenthe
Verstrekt door Provincie Drenthe
 • 301 open subsidies aangeboden
 • 82 adviseurs stand-by
 • Gratis account

Het doel van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Drenthe 2016 (SNLDR2016) is het versterken van de natuur en een effectieve invulling geven aan de internationale natuurdoelen.

De verordening vormt de provinciale uitwerking van maatregel 10 (Agromilieu- en klimaatsteun) van het Plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland 2014-2020 (POP3).

De verordening bestaat uit de volgende onderdelen:

 • natuur- en landschapsbeheer;
 • agrarisch natuur- en landschapsbeheer.


Gedeputeerde Staten stellen één of meerdere keren per jaar een openstellingsbesluit vast voor het verstrekken van subsidies. In het openstellingsbesluit geven Gedeputeerde Staten nadere invulling aan:

 • de doelgroep;
 • de onderdelen van het natuurbeheerplan waarvoor subsidie kan worden aangevraagd;
 • het subsidieplafond en de wijze van verdeling;
 • de periode van openstelling;
 • de tarieven voor de subsidie natuur- en landschapsbeheer;
 • de normbedragen voor de subsidie natuur- en landschapsbeheer.


Aanvragen kunnen tijdens een openstelling met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2019-11-11 — Wijziging verordening (om deze op een aantal punten te actualiseren en i.v.m. een aantal technische reparaties) + wijziging openstellingsbesluit natuurbeheer 2019 (verschuiving budgetten) + openstellingsbesluit natuurbeheer 2020

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Drenthe.

Provincie Drenthe

Westerbrink 1
9405 BJ ASSEN
NEDERLAND

+