Subsidieverordening natuur

Het doel van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Drenthe 2016 (SNLDR2016) is het versterken van de natuur en een effectieve invulling geven aan de internationale natuurdoelen.

Looptijd 21.03.2015 - onbepaald
Aanvraagtermijn Tijdens een openstelling
Budget Per openstelling bepaald
Behandeld door Provincie Drenthe
Verstrekt door Provincie Drenthe
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Drenthe 2016 (SNLDR2016) is het versterken van de natuur en een effectieve invulling geven aan de internationale natuurdoelen.

De verordening vormt de provinciale uitwerking van maatregel 10 (Agromilieu- en klimaatsteun) van het Plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland 2014-2020 (POP3).

De verordening bestaat uit de volgende onderdelen:

 • natuur- en landschapsbeheer;
 • agrarisch natuur- en landschapsbeheer.


Gedeputeerde Staten stellen één of meerdere keren per jaar een openstellingsbesluit vast voor het verstrekken van subsidies. In het openstellingsbesluit geven Gedeputeerde Staten nadere invulling aan:

 • de doelgroep;
 • de onderdelen van het natuurbeheerplan waarvoor subsidie kan worden aangevraagd;
 • het subsidieplafond en de wijze van verdeling;
 • de periode van openstelling;
 • de tarieven voor de subsidie natuur- en landschapsbeheer;
 • de normbedragen voor de subsidie natuur- en landschapsbeheer.


Aanvragen kunnen tijdens een openstelling met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe.

Laatst gewijzigd op 2021-12-07 — Wijziging verordening (om deze op een aantal punten te actualiseren en i.v.m. een aantal technische reparaties)

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Drenthe.

Provincie Drenthe

Westerbrink 1
9405 BJ ASSEN
NEDERLAND

+