Subsidiereglement branchekwalificatie en themagerichte opleidingen

Het doel van het Subsidiereglement branchekwalificatie en themagerichte opleidingen van het O&O fonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) is het stimuleren van opleiding en ontwikkeling van personeel binnen de branche.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2021 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het Subsidiereglement branchekwalificatie en themagerichte opleidingen van het O&O fonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) is het stimuleren van opleiding en ontwikkeling van personeel binnen de branche.

In aanmerking voor subsidie komen werkgevers in de beroepsgoederenvervoerbranche die bij het fonds zijn aangesloten.

Het subsidiereglement is van toepassing op de opleidingen zoals opgenomen in het Overzicht opleidingen met SOOB-subsidie.

De voorwaarden en de hoogte van de bijdrage variëren per opleiding.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-08-25 — Uitgesplitst

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen.

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen

Postbus 586
9700 AN Groningen
Nederland

+