Subsidiereglement Basiskwalificatie Chauffeur Goederenvervoer (zij

Het doel van het Subsidiereglement Basiskwalificatie Chauffeur Goederenvervoer (zij-instroom en doorstroom voor bedrijven) en Persoonscertificaten TCVT (doorstroom) van het O&O fonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) is het stimuleren van opleiding en ontwikkeling van personeel binnen de branche.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2021 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het Subsidiereglement Basiskwalificatie Chauffeur Goederenvervoer (zij-instroom en doorstroom voor bedrijven) en Persoonscertificaten TCVT (doorstroom) van het O&O fonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) is het stimuleren van opleiding en ontwikkeling van personeel binnen de branche.

In aanmerking voor subsidie komen werkgevers in de beroepsgoederenvervoerbranche die bij het fonds zijn aangesloten.

Het subsidiereglement is van toepassing op deelopleidingen, zoals opgenomen in het Overzicht Deelopleidingen. SOOB stelt, per 1 januari en zonodig per 1 juli, dit overzicht van de desbetreffende deelopleidingen vast.

De subsidie is bedoeld voor lesgeld (exclusief btw). De aanvrager ontvangt maximaal 50% subsidie van de (maximale) subsidiabele lesgeldkosten ingeval de aanvraag een zij-instromer betreft. De aanvrager ontvangt maximaal 65% subsidie van de (maximale) subsidiabele lesgeldkosten ingeval de aanvraag een doorstromer betreft.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-08-25 — Uitgesplitst

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen.

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen

Postbus 586
9700 AN Groningen
Nederland

+