Subsidieregeling vertalen en bewerken van literatuur

Het doel van de Subsidieregeling vertalen en bewerken van literatuur (VVLFR2014) is het bevorderen van het vertalen van Friestalige fictie, non-fictie en toneelstukken, alsmede het redigeren of corrigeren van oorspronkelijk Friestalige fictie en non-fictie.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 05.07.2014 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 26.000 (€ 15.000 voor de eerste openstelling [uitgeput] en € 11.000 voor de tweede openstelling). Voor 2021: € 25.000.
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling vertalen en bewerken van literatuur (VVLFR2014) is het bevorderen van het vertalen van Friestalige fictie, non-fictie en toneelstukken, alsmede het redigeren of corrigeren van oorspronkelijk Friestalige fictie en non-fictie.

De Subsidieregeling vertalen en bewerken van literatuur (oersetten en bewurkjen fan literatuer) is een onderdeel van de Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân (KMFFR).

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 • a. het vertalen van Friestalige fictie en non-fictie naar een andere taal of Friese streektaal;
 • b. het vertalen van oorspronkelijk niet Friestalige fictie en non-fictie in het Fries;
 • c. het vertalen van een manuscript van een nog niet-gepubliceerd boek in het Fries;
 • d. het vertalen van een toneelstuk naar de Friese taal;
 • e. het redigeren of taalkundig corrigeren van nieuwe oorspronkelijk Friestalige fictie of non-fictie.


Voor het vertalen van een toneelstuk naar de Friese taal komen uitsluitend rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid die zich richten op toneel in aanmerking. Voor alle overige onderdelen komen bij een brancheorganisatie aangesloten uitgevers in aanmerking.

De subsidie bedraagt:

 • € 0,10 per woord tot een maximum van € 7500 voor activiteiten a, b en c;
 • € 0,08 per woord tot een maximum van € 1500 voor activiteit d;
 • € 0,02 per woord tot een maximum van € 2000 voor activiteit e.


Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagperiode met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-03-11 — De eerste openstelling van 2022 is nu gesloten omdat het subsidieplafond van € 15.000 inmiddels bereikt is

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Friesland.

Provincie Friesland

Tweebaksmarkt 52
8911 KZ LEEUWARDEN
NEDERLAND

+