Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2021 plus ontwikkelingsprojecten (VIA 2021 plus ontwikkelingsprojecten)

Het doel van de Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2021 plus ontwikkelingsprojecten (VIA2021PLUSOP) is het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling in het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen.

Looptijd 15.11.2021 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 4 miljoen
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2021 plus ontwikkelingsprojecten (VIA2021PLUSOP) is het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling in het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen.

Op de regeling – een uitwerking van het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Noord-Nederland (OPNOORD) – is de Algemene subsidieregeling SNN 2019 (ASR SNN 2019) van toepassing.

In aanmerking voor subsidie komen mkb-ondernemingen die op het moment van aanvragen een vestiging hebben in de provincies Drenthe, Fryslân of Groningen en daar ondernemingsactiviteiten uitvoeren.

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die:

 • bijdragen aan één van de vier transities of het doorsnijdende thema ‘ondernemende regio/krachtig ondernemerschap’ binnen de RIS3 2021-2027; en
 • zien op ontwikkeling van:
  • een (voor de onderneming) nieuw product, nieuwe dienst of nieuw procedé;
  • het voor de onderneming aanmerkelijk vernieuwen van bestaande producten, procedés of diensten. De vernieuwing heeft betrekking op een oplossing voor een technische onzekerheid of onderzoek ten behoeve hiervan. 


De subsidiabele kosten van een project moeten minimaal € 10.000 bedragen.

De subsidie bedraagt:

 • 35% van de subsidiabele kosten voor een project dat door één middelgrote onderneming wordt uitgevoerd;
 • 45% van de subsidiabele kosten voor een project dat door één micro- of kleine onderneming wordt uitgevoerd;
 • 50% van de subsidiabele kosten voor een samenwerkingsproject.


Voor een individueel project bedraagt de subsidie maximaal € 50.000, waarbij de subsidie ten behoeve van loonkosten en eigen uren tezamen ten hoogste € 25.000 bedraagt. Voor een samenwerkingsproject bedraagt de subsidie maximaal € 100.000, waarbij de subsidie ten behoeve van loonkosten en eigen uren tezamen ten hoogste € 50.000 bedraagt.

Aanvragen kunnen van 15 november 2021 tot en met 31 december 2021 via een webportal worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Laatst gewijzigd op 2021-11-10 — De officiële, definitieve versie van de regeling is nu ook gepubliceerd

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
Nederland

+